Stawki stypendium rektora (dla doktorantów)

Wysokość stypendium rektora (dla doktorantów)  w roku akademickim 2018/2019

Stypendium    1200 zł

Możliwość komentowania jest wyłączona.