Stawki stypendium rektora (dla doktorantów)

Wysokość stypendium rektora (dla doktorantów)  w roku akademickim 2020/2021

stawka stypendium – 1 200 zł

Możliwość komentowania jest wyłączona.