Strona główna

Rekrutacja do DS

  Rekrutacja do Domów Studenckich na rok akademicki 2019/2020 dla studentów UŁ z obywatelstwem polskim   I termin rekrutacji do domów studenckich UŁ dotyczy : studentów UŁ mieszkających w akademikach…

Czytaj dalej

19.04.2019 – dzień wolny

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów informuje, że 19.04.2019 (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Uniwersytecie Łódzkim. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj dalej

Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy – stypendium rektora oraz stypendium dla najlepszych doktorantów

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów -Sprawy Bytowe oraz Uczelniana Komisja Stypendialno-Socjalna Studentów i Uczelniana Komisja Stypendialno-Socjalna Doktorantów uprzejmie informują, że decyzje w sprawie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy będą widoczne w…

Czytaj dalej

Terminarz wypłat świadczeń

COSiD SB informujemy, że wypłata świadczeń nastąpi zgodnie z terminarzem opublikowanym w zarządzaniu Zarządzenie Rektora nr 133 z dnia 24.09.2018 roku w sprawie harmonogramu wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, w tym…

Czytaj dalej

Projekt PROM na UŁ

Wszelkie informacje dotyczące realizacji Projektu PROM znajdują się na stronie: http://prom.uni.lodz.pl/  

Czytaj dalej

Ubezpieczenie

Szanowni Państwo, Jak co roku przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów, doktorantów i pracowników UŁ. W roku akademickim 2018/2019 ubezpieczycielem w tym zakresie ponownie został PZU…

Czytaj dalej

Wolne miejsca w DS

COSiD SB informuje, że pozostały wolne miejsca w Domach Studenta Uniwersytetu Łódzkiego. Studenci Uniwersytetu Łódzkiego oraz innych uczelni  wyrażający chęć zamieszkania w DS UŁ mogą składać wnioski o przyznanie miejsca…

Czytaj dalej

Próg dochodowy w roku akademickim 2018/2019

COSiD SB UŁ uprzejmie informuje, że w roku akademickim 2018/2019 zmieniła się wysokość progu dochodowego, do którego przyznawane jest stypendium z 950 zł na 1050 zł (Zarządzenie Rektora nr 132  z…

Czytaj dalej

Wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wynosił 3399 zł (jest…

Czytaj dalej

Granty Badawcze – III edycja

Studenckie Granty Badawcze 2019 – III edycja już niebawem! Konkurs adresowany jest do studentów zainteresowanych prowadzeniem samodzielnych projektów naukowych. Studenckie Granty Badawcze pozwalają wykorzystać wiedzę i rozwinąć praktyczne umiejętności zdobyte…

Czytaj dalej

Możliwość komentowania jest wyłączona.