Strona główna

Komunikat – przyznanie /rezerwacja akademika na rok akademicki 2018/2019

Rekrutacja do Domów Studenckich na rok akademicki 2018/2019 – dotyczy studentów – obywateli polskich I termin rekrutacji do domów studenckich UŁ dotyczy: studentów UŁ mieszkających w akademikach do 30.04.2018 r.,…

Czytaj dalej

Komunikat – zmiana opłat za zamieszkanie w DS

Komunikat Dotyczący  podwyższenia opłat za zamieszkanie w domach studenckich UŁ w roku akademickim 2018/2019.   Rektor UŁ, w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studentów                                                       i uczelnianym organem Samorządu Doktorantów, zdecydował…

Czytaj dalej

Koła Naukowe UŁ

Komunikat   Dotyczący:  Kół Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego Uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2018 r. wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem, finansowaniem i rozliczaniem kół naukowych, artystycznych i sportowych będą prowadzone przez:…

Czytaj dalej

Stypendium naukowo-socjalne im. dr. Mariana Kantona na rok 2017/2018

Regulamin określający zasady przyznawania stypendium socjalno-naukowego ze środków przekazanych UŁ przez Fundację Banku PEKAO S.A. im. dr. Mariana Kantona na rok akademicki 2017/2018 oraz wniosek obowiązujący w roku akademickim 2017/2018…

Czytaj dalej

Studenckie Granty Badawcze 2018 – kolejna edycja

Projekt Studenckich Grantów Badawczych przyznawanych studentom I i II stopnia Uniwersytetu Łódzkiego otwiera nowe możliwości rozwoju młodych osób zainteresowanych nauką. Celem projektu jest umożliwienie studentom pozyskania środków finansowych na prowadzenie…

Czytaj dalej

VII edycja konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło w dniu 15 listopada br. konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach VII edycji Programu „Diamentowy Grant”.   Program „Diamentowy Grant”…

Czytaj dalej

Wysokość stawek stypendialnych dla najlepszych studentów i doktorantów

Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów: Stopień stypendium Liczba punktów Wysokość stypendium I stopnia 70,001-200,000          1100 II stopnia 50,001-70,000          900 III stopnia…

Czytaj dalej

Harmonogram wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów UŁ w roku akademickim 2017/2018

Harmonogram wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów UŁ w roku akademickim 2017/2018   luty 23.02.2018 marzec 23.03.2018 kwiecień 24.04.2018 maj 24.05.2018 czerwiec 25.06.2018 Przyznane świadczenia będą widoczne po zalogowaniu na…

Czytaj dalej

Komunikat w sprawie stawek stypendialnych w ramach pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018

KOMUNIKAT w sprawie stawek stypendialnych w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2017/2018 Rektor, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studentów i uczelnianym organem samorządu…

Czytaj dalej

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. wynosił 2577 zł (jest to…

Czytaj dalej

Możliwość komentowania jest wyłączona.