Strona główna

Akademiki – przyznanie miejsc, terminy, opłaty, decyzje

  Rekrutacja do domów studenckich  UŁ w roku akademickim 2018/2019 dotyczy:   Studentów UŁ-Polaków, którzy rozpoczynają kolejny stopień studiów w roku akademickim  2018/2019 (uzupełniające magisterskie, doktoranckie), osób przyjętych na studia…

Czytaj dalej

Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów

 W Konkursie o Nagrodę Naukową Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów może wziąć udział każdy student studiów III stopnia na Uniwersytecie Łódzkim, spełniający wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie. Nagrody przyznawane są za…

Czytaj dalej

Granty Badawcze – certyfikaty

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż certyfikaty potwierdzające udział w I Edycji Grantów Badawczych 2017 UŁ są do odbioru w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ w godzinach pracy biura: Poniedziałek 10.00-13.00…

Czytaj dalej

Stypendium socjalne – terminy

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów przypomina, że obowiązują dwa terminy organizacyjne składania wniosku o stypendium: do dnia 21 czerwca – studenci, do dnia 21 sierpnia – osoby przyjęte na pierwszy rok studiów I, II, III…

Czytaj dalej

Komunikat – zmiana opłat za zamieszkanie w DS

Komunikat Dotyczący  podwyższenia opłat za zamieszkanie w domach studenckich UŁ w roku akademickim 2018/2019.   Rektor UŁ, w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Studentów                                                       i uczelnianym organem Samorządu Doktorantów, zdecydował…

Czytaj dalej

Koła Naukowe UŁ

Komunikat   Dotyczący:  Kół Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego Uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2018 r. wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem, finansowaniem i rozliczaniem kół naukowych, artystycznych i sportowych będą prowadzone przez:…

Czytaj dalej

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. wynosił 2577 zł (jest to…

Czytaj dalej

Zmiany: stypendium specjalne, zapomoga, generator dokumentów

Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę losową Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, Drodzy Doktoranci od 19 kwietnia 2017 r. procedura składania wniosków o stypendium specjalne dla osób…

Czytaj dalej

Nowa siedziba Biura ds Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów informuje o zmianie siedziby Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień: ul. Rodzeństwa Fibaków 3 90 – 131 Łódź tel 42 235 01 71

Czytaj dalej

Możliwość komentowania jest wyłączona.