Strona główna

Przedsiębiorcza mama – bezpłatne szkolenia dla młodych kobiet z IT

Czytaj dalej

Ubezpieczenie NNW 2019/2020

Szanowni Państwo, Przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów i  doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademicki 2019/2020. Roczna składka ubezpieczenia w tym zakresie wynosi  67 zł lub…

Czytaj dalej

Komunikat dotyczący generatora wniosków o stypendium rektora

Komunikat dotyczący generatora wniosków o stypendium rektora Z uwagi na zewnętrzne problemy techniczne, otwarcie tury w generatorze wniosków o stypendium rektora będzie możliwe od dnia 10 października (od godziny 9.00)…

Czytaj dalej

Wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. wynosił 2715 zł (jest…

Czytaj dalej

Terminarz składania wniosków o stypendium rektora (dla studentów i doktorantów) UŁ

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe UŁ oraz Uczelniana Komisja Stypendialno–Socjalna Studentów UŁ uprzejmie informują, że w roku akademickim 2019/2020 nie zmienił się sposób składania i przyjmowania wniosków…

Czytaj dalej

Rekrutacja do DS UŁ studentów innych uczelni wyższych

Studenci innych Uczelni Wyższych mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Łódzkiego. Wymogiem jest przedłożenie następujących dokumentów: a) Wniosek o przyznanie miejsca w domach studenckich -załącznik numer…

Czytaj dalej

Miejsca w DS – informacje ogólne

III Tura rejestracji wniosków o przyznanie miejsca w Usosweb Dotyczy nowo złożonych wniosków o miejsce w DS oraz wniosków wcześniej złożonych ze statusem: wypełniany, zarejestrowany (brak wersji papierowej) Termin otwarcia tury:…

Czytaj dalej

Stypendia i DS dla I roku studiów

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych na 2019/2020 stypendium socjalne (wnioski papierowe, wzory wniosków do pobrania znajdują się na stronie cos.uni.lodz.pl w zakładce: przepisy…

Czytaj dalej

Terminarz i limity do szkół doktorskich

Kształcenie doktorantów na nowych zasadach – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – rozpocznie się 1 października 2019 r. 30 kwietnia 2019 roku minął termin, kiedy można…

Czytaj dalej

Istotne zmiany dotyczące zasad ubiegania się o stypendia

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA 2019/2020 ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. W związku…

Czytaj dalej

Możliwość komentowania jest wyłączona.