Skład osobowy

 

Dorota Zdrzalik

tel.: 42 66-55-340
e-mail: dorota.zdrzalik@uni.lodz.pl

 

UWAGA! Prosimy o kontakt wyłącznie drogą emailową.

Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga (przyjmowanie wniosków, realizacja wypłaty, decyzje administracyjne) oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów (realizacja wypłaty, decyzje administracyjne).

Wydział Filologiczny

Filia w Tomaszowie Mazowieckim

Koordynacja prac Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych w zakresie wskazanym powyżej.

 

 

Helena Gajewska 
tel.: 42 66-55-341
e-mail: helena.gajewska@uni.lodz.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylwia Kasprzyk

tel.: 42 66 55 342
e-mail: sylwia.kasprzyk@uni.lodz.pl

 

Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga (przyjmowanie wniosków, realizacja wypłaty, decyzje administracyjne) oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów (realizacja wypłaty, decyzje administracyjne).

Wydział Nauk o Wychowaniu

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Koordynacja prac Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych w zakresie wskazanym powyżej.

 

Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga (przyjmowanie wniosków, realizacja wypłaty, decyzje administracyjne).

Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny

Wydział Chemii

Koordynacja prac Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych w zakresie wskazanym powyżej.

 

Koordynacja prac Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej w zakresie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg.

 

 

Agnieszka Haus – nieobecna

Jolanta Zyner

tel.: 42 66 55 264

e-mail: jolanta.zyner@uni.lodz.pl

 

 

Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga (przyjmowanie wniosków, realizacja wypłaty, decyzje administracyjne) oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów (realizacja wypłaty, decyzje administracyjne).

Wydział Zarządzania

Koordynacja prac Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych w zakresie wskazanym powyżej.

 

 

 

Millena Barcicka

tel. 42 66 55 263

e-mail: millena.barcicka@uni.lodz.pl

 

 

Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga (przyjmowanie wniosków, realizacja wypłaty, decyzje administracyjne) oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów (realizacja wypłaty, decyzje administracyjne).

Wydział Prawa i Administracji

Koordynacja prac Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych w zakresie wskazanym powyżej.

Sprawy informatyczne Centrum.

Przygotowanie rozliczeń i zestawień finansowych związanych z realizacją wypłaty świadczeń w ramach typów stypendialnych:

Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci,

Dotacja celowa na badania naukowe,

Fundusz dla doktorantów,

Fundusz doktorski,

Fundusz Socjalno-Wychowawczy,

Stypendium Fundowane,

Stypendium Ministra.

 

 

Joanna Blesińska

tel.: 42 66 55 264

e-mail: joanna.blesinska@uni.lodz.pl

 

 

Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga (przyjmowanie wniosków, realizacja wypłaty, decyzje administracyjne) oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów (realizacja wypłaty, decyzje administracyjne).

Wydział Nauk Geograficznych

Koordynacja prac Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych w zakresie wskazanym powyżej.

Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny – w zakresie stypendium rektora dla studentów i doktorantów.

Stypendia Ministra – realizacja wypłaty przyznanych świadczeń.

Koordynacja prac Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej w zakresie stypendium rektora dla studentów oraz doktorantów.

Prowadzenie spraw dotyczących skarg do sądu w zakresie świadczeń z Funduszu Świadczeń Stypendialnych w skali UŁ.

 

Agnieszka Żaczek

tel.: 42 66 55 350

e-mail: agnieszka.zaczek@uni.lodz.pl

 

 

Fundusz Pomocy Materialnej – studenci i doktoranci; stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga (przyjmowanie wniosków, realizacja wypłaty, decyzje administracyjne) oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów (realizacja wypłaty, decyzje administracyjne).

Wydział Matematyki i Informatyki Stosowanej

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Koordynacja prac Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych w zakresie wskazanym powyżej.

 

 

Magdalena Szczepańska

tel.: 42 66 55 166
e-mail: magdalena.szczepanska@uni.lodz.pl

 

 

Sprawy administracyjno-ewidencyjne działu.

Sprawy związane z archiwizacją dokumentów jednostki.

Sprawy kancelaryjne działu.

 

 

Beata Łysoniewska

tel.: 42 66 55 430
e-mail: beata.lysoniewska@uni.lodz.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynacja prac Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych w zakresie przyznawania rezerwacji miejsc oraz przyznań miejsc w okresie 30.06-30.09 danego roku kalendarzowego.

Koordynacja prac Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej w zakresie przyznawania miejsc w domach studenta w skali UŁ w okresie 01.10-30.06 danego roku kalendarzowego oraz zamian w okresie pełnego roku kalendarzowego.

Wystawianie zawiadomień o przydzieleniu miejsca w DS  UŁ.

Tworzenie zbiorczych list osób uprawnionych do zakwaterowania w DS.

Kontrola puli miejsc pozostających w dyspozycji COS-SBS UŁ.

Współpraca z Kierownikami DS.

Współpraca z BWZ i SJPdC.

Finansowanie i rozliczanie kół naukowych

 

Sylwester Jasiński

tel.: 42 66 55 338
e-mail: sylwester.jasinski@uni.lodz.pl

e-mail: noclegids@uni.lodz.pl (Uwaga: dotyczy tylko zamawiania pokoi gościnnych)

 

 

 

Pokoje gościnne w domach studenta UŁ

Miejsca w domach studenta na okres wakacyjny (lipiec-wrzesień) – przyjmowanie wniosków w skali UŁ, koordynacja prac Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej.

Rejestr organizacji studenckich.

Rozliczanie dotacji Rektora na organizacje studenckie – Fundusz Socjalno-Wychowawczy

Współpraca przy przygotowywaniu zarządzeń w sprawach dotyczących pomocy materialnej, domów studenckich.

Realizacja wypłat Nagród Rektora.

Koordynacja w ramach UŁ i realizacja wypłat Stypendiów Fundowanych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.