pl

Aplikowanie do Domów Studenckich na rok akademicki 2020/2021 oraz w okresie wakacyjnym

Aplikowanie do Domów Studenckich na rok akademicki 2020/2021

dla studentów UŁ z obywatelstwem polskim

 

I termin rekrutacji do domów studenckich UŁ dotyczy rezerwacji miejsc :

1. Studentów/doktorantów UŁ mieszkających w akademikach do 13.03 2020 r.

2. Studentów/doktorantów UŁ ubiegających się po raz pierwszy o miejsce w DS.,

Rejestracja wniosków o rezerwację miejsca w DS odbywa się wyłącznie przez system informatyczny Usosweb.

I tura rejestracji wniosków w Usosweb jest otwarta od 09.06.2020 r. do 23.06.2020 r.

Dotyczy to studentów UŁ, którzy w roku akademickim 2019/2020 są na :

1. 1 i 2 roku studiów licencjackich,

2. 1 roku studiów uzupełniających,

3. jednolitych studiach magisterskich do 4 roku studiów,

4. doktorantów/słuchaczy szkół doktorskich

Uwaga! Aplikowanie o akademik dostępne jest w zakładce: dla wszystkich → wnioski → wniosek o akademik

– przyznanie miejsca w DS – wybieramy wniosek o akademik (student UŁ ubiegający się po raz pierwszy o miejsce w DS.)

– rezerwacja miejsca w DS – wybieramy wniosek o akademik i w warunkach szczególnych zaznaczamy rezerwacja (dotyczy studenta kontynuujący zamieszkanie w DS. w r.a. 19/20)

Uwaga!!! W tym roku nie wymagamy dostarczenia wersji papierowej wniosku zarejestrowanego.

Decyzje o przyznanym miejscu będą widoczne po zalogowaniu się na swoje konto w UsosWeb w zakładce wnioski.

Warunkiem utrzymania rezerwacji miejsca jest dokonanie opłaty rezerwacyjnej w terminie do dnia 16 sierpnia br na konto przyznanego akademika UŁ.

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca należy niezwłocznie poinformować recepcję przyznanego domu studenta mailowo lub telefonicznie. Kontakt do akademików UŁ widoczny jest na stronie cos.uni.lodz.pl w zakładce akademiki.

Aplikowanie do Domów Studenckich na okres lipiec-wrzesień 2020

W okresie wakacyjnym, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie będą kwaterowani nowi studenci.

Do końca lipca mogą wyłącznie mieszkać :

a) aktualnie zakwaterowani studenci/doktoranci/słuchacze UŁ, którzy otrzymali decyzję pozytywną na rezerwację miejsca w DS w roku akademickim 2020/2021,

b) studenci/słuchacze/cudzoziemcy, którzy z przyczyn od nich niezależnych (np. zamknięcie granic lub inne uzasadnione okoliczności uniemożliwiające powrót studenta do domu), Zgłoszenie (link) należy przesłać w terminie do 20 czerwca br. wyłącznie na adres sylwester.jasinski@uni.lodz.pl

Studenci, którzy mieszkają obecnie w DS. i złożą wniosek o zakwaterowanie na lipiec i jednocześnie o zakwaterowanie podczas sesji egzaminacyjnej od 24 sierpnia, mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu w akademiku do czasu zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej, uzasadnienie należy wpisać w zgłoszeniu.

Ważne!!!! Komunikat został przygotowany na podstawie aktualnie obowiązujących wewnętrznych rozporządzeń Uczelni, a także przepisów rządowych. W przypadku wystąpienia różnych, nieprzewidzianych okoliczności, decyzje uprzednio podjęte przez Władze Uczelni mogą ulec zmianie w oparciu o bieżącą sytuację epidemiologiczną na Osiedlu Studenckim UŁ.

Informujemy również, iż przez cały okres epidemii obowiązuje w domach studenckich UŁ reżim sanitarny, którego student musi ściśle przestrzegać.

Szczegółowe zasady zakwaterowania w domach studenckich w okresie wakacji znajdują się na stronie: cos.uni.lodz.pl (link) i USOSweb.

Szczegółowe zasady kwaterowania i pobytu w Domach Studenckich, jakie będą obowiązywały w roku akademickim 2020/2021 zostaną opracowane (na podstawie bieżącej sytuacji epidemicznej) i opublikowane do 15 września.

Zasady aplikowania o miejsce w DS. UŁ wraz terminarzem dla osób przyjętych na studia z rekrutacji zostaną opublikowane na stronie cos.uni.lodz.pl w późniejszym terminie.

dr hab. Tomasz Cieślak prof. UŁ

prorektor ds. studenckich

Możliwość komentowania jest wyłączona.