pl

Miejsca w DS – informacje ogólne

III Tura rejestracji wniosków o przyznanie miejsca w Usosweb

Dotyczy nowo złożonych wniosków o miejsce w DS oraz wniosków wcześniej złożonych ze statusem: wypełniany, zarejestrowany (brak wersji papierowej)

Termin otwarcia tury: 18.09.2019-23.09.2019

Wniosek zarejestrowany należy wydrukować w okresie otwarcia III tury i dostarczyć do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów, ul. Lumumby 1/3 Łódź  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2019 r.

Miejsce dostarczenia wniosków:

  • Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ – Sprawy Bytowe ,ul. Lumumby 1/3 Łódź

Sposoby dostarczenia wniosku:

Wnioski będą rozpatrywane przez Uczelnianą komisję ds. przyznawania miejsc  w DS  na kolejnym posiedzeniu komisji.  Warunkiem ubiegania się o miejsce: jest dostarczenie wydrukowanego i podpisanego wniosku do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów. Decyzje  będą udostępniane  studentom 30 września od godziny 12:00.

  • Po zamknięciu tur studenci UŁ składają wnioski o przyznanie miejsca w Ds. -załącznik numer 3, dostępny na naszej stronie: cos@uni.lodz.pl  w zakładce: przepisy prawne i wnioski → wnioski. Złożenie wniosku  przez Usosweb nie będzie już możliwe.

Wnioski o przyznanie pokoju jednoosobowego

Decyzje  będą podjęte w pierwszym tygodniu października  po uprzednim zaopiniowaniu przez Uczelnianą komisję ds. przyznawania miejsc.

Wnioski o zamianę miejsca w Ds.

Uczelniana Komisja ds. przyznawania miejsc w DS.  będzie rozpatrywać wnioski o zamianę po 15 października br. Wniosek o zamianę miejsca w DS (zał.nr 4) dostępny jest na stronie cos.uni.lodz.pl w zakładce „przepisy prawne i wnioski”. Wnioski o zamianę miejsca można składać od 07 października br.

Możliwość komentowania jest wyłączona.