pl

decyzje w sprawie świadczeń

COSiD informuje, że decyzje dotyczące stypendium socjalnego i zwiększenia, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych dla  studentów i doktorantów oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów  będą widoczne po zalogowaniu na indywidualne konto w usosweb 19 listopada 2018 po godzinie 16:00.

Przelewy będą zrealizowane 28 listopada 2018

Możliwość komentowania jest wyłączona.