pl

Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów

 W Konkursie o Nagrodę Naukową Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów może wziąć udział każdy student studiów III stopnia na Uniwersytecie Łódzkim, spełniający wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie.

Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia naukowe.

Nagrody Naukowe Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów przyznawane są w drodze konkursu w czterech obszarach wiedzy:

  • nauki humanistyczne (Wydziały: Filologiczny, Filozoficzno-Historyczny, Nauk o Wychowaniu),
  • nauki przyrodnicze (Wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk Geograficznych),
  • nauki społeczne (Wydziały: Ekonomiczno-Socjologiczny, Prawa i Administracji, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Zarządzania),
  • nauki ścisłe (Wydziały: Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki).

Regulamin przyznawania Nagrody Naukowej Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów

Możliwość komentowania jest wyłączona.