pl

Koła Naukowe UŁ

Komunikat

 

Dotyczący:  Kół Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego

Uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2018 r. wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem, finansowaniem i rozliczaniem kół naukowych, artystycznych i sportowych będą prowadzone przez:

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe

Lumumby 1/3

90-927 Łódź

Pracownik prowadzący: Beata Łysoniewska

tel. 66-55-430

beata.lysoniewska@uni.lodz.pl

Wszelkie rozliczenia za 2017 rok odbywać będą w dotychczasowym miejscu.

Anna Felisiak

Dyrektor COSiD

tel. 66-55-166

anna.felisiak@uni.lodz.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.