pl

Akademiki – studenci przyjęci na I rok studiów UŁ

Przypominamy, że

osoby z rekrutacji ubiegające się o akademik UŁ  na rok akademicki 2017/ 2018 składają wniosek o przyznanie miejsca w DS.- załącznik numer 2  oraz bilet pkp, pks lub wydrukowaną mapkę z zaznaczoną odległością od miejsca zamieszkania do siedziby uczelni, w terminie  do 22 sierpnia br. lub 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ, na adres:

 ul. Lumumby 1/3, 90-927 Łódź

lub przesłać zeskanowane na adresy e-mail podane w zakładce kontakty COSiD SB.

Informacje  o przyznanym miejscu będą wysłane pocztą w pierwszej połowie września.

Możliwość komentowania jest wyłączona.