XIII Dom Studenta UŁ „Alcatraz”

XIII Dom Studenta UŁ „Alcatraz”
ul. Strajku Łódzkich Studentów w
1981 r. 13;

91-404 Łódź
http://www.alcatraz.strefa.pl/


kierownik: Elżbieta Kowalczyk

e-mail: ds13kierownik@uni.lodz.pl

telefony:
+48 (42) 66 55 431 – kierownik
+48 (42) 66 55 432 – recepcja


XIII dom studenta UŁ – miejsce nauki i wypoczynku studentów oraz doktorantów UŁ. Znajduje się on na osiedlu studenckim „Lumumbowo”, w dzielnicy Śródmieście tuż przy ogródkach działkowych. Do akademika można dojechać tramwajami linii nr 12A,12B, 15,17, 45,46.

XIII dom studenta UŁ oferuje łącznie 304 miejsca w pokojach 1 i 2 – osobowych. Wszystkie pokoje wyposażone są w gniazdo internetowe oraz telefon, podłączony do centrexu osiedlowego, który umożliwia bezpłatne połączenia między poszczególnymi pokojami, domami studenta UŁ oraz uczelnią. Na czte­ry po­ko­je przy­pa­da je­den wę­zeł sa­ni­tar­ny: WC, na­trysk i dwie umy­wal­ki. Bu­dy­nek aka­de­mi­ka jest czte­ro­pię­tro­wy.

Ponadto na każdym piętrze znajdują się kuchnia wyposażona w kuchenki gazowe i zlewozmywaki. XIII dom studenta posiada również salę TV z te­le­wi­zo­rem pla­zmo­wym, salę do gry w bi­lard, pral­nię i 3 suszar­nie.

Bu­dy­nek po­ło­żo­ny jest w są­siedz­twie XI Domu Stu­den­ta i ogród­ków dział­ko­wych. W pobliżu, przy ul. Styrskiej funkcjonuje dobrze wyposażone centrum sportowe (stadion lekkoatletyczny z nowoczesną, syntetyczną bieżnią, korty tenisowe, kryta pływalnia a także kilka sal, przeznaczonych dla sportów zarówno drużynowych (koszykówka, siatkówka), jak i indywidualnych (judo, tenis stołowy).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Możliwość komentowania jest wyłączona.