Terminy, sposób i miejsce składania wniosków o DS

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 1. POLACY-STUDENCI / CUDZOZIEMCY-STUDENCI:

a) O przyznanie miejsca w DS – do 31 maja (dotyczy wyłącznie osób, które ubiegają się o miejsce pierwszy raz),
b) O rezerwację miejsca w DS – do 31 maja,
c) O zamianę DS – do 21 lipca,
d) O miejsce w DS na okres od 1 lipca do 30 września– w terminie nieprzekraczalnym do 15 czerwca.


2.
OSOBY PRZYJĘTE Z REKRUTACJI:

O przyznanie miejsca w DS – do 22 sierpnia lub w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia.


Jeżeli termin do złożenia wniosku upływa w sobotę lub w dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin do złożenia wniosku upływa w pierwszym kolejnym dniu roboczym.
Powyższe terminy mają charakter instrukcyjny.


SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O MIEJSCE W DOMU STUDENTA UŁ

 1. Polacy-Studenci/doktoranci UŁ wniosek o przyznanie/rezerwację miejsca w DS, a także wniosek o  zamianę DS mogą składać osobiście w siedzibie COSiD-SB UŁ, lub przesłać listem poleconym na adres:

Uniwersytet Łódzki
Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów-Sprawy Bytowe
ul. Lumumby 1/3, 90-927 Łódź

Wniosek o rezerwację miejsca lub wniosek o zamianę DS można po wypełnieniu i podpisaniu zeskanować i przesłać na adres e-mail pracownika COS-SBS prowadzącego sprawy akademikowe danego wydziału.


2. Studenci-obcokrajowcy wniosek o przyznanie miejsca w DS oraz zamianę DS składają w siedzibie Biura Współpracy z Zagranicą z zastrzeżeniem § 13i § 14 Regulaminu.

Uniwersytet Łódzki
Biuro Współpracy z Zagranicą (XIV Dom Studenta)
ul. Matejki 21/23, 90-231 Łódź


3. Słuchacze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
deklarację zamieszkania w DS składają w siedzibie Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.

Uniwersytet Łódzki
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
ul. Matejki 21/23, 90-231 Łódź

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.