Terminy, sposób i miejsce składania wniosków o DS

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU O PRZYDZIELENIE, REZERWACJĘ MIEJSCA W DS UŁ I O ZAMIANĘ DS

 

I

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

 1. POLACY-STUDENCI/CUDZOZIEMCY-STUDENCI:

 

 • o przyznanie miejsca w DS – I tura wniosek dostępny od 09.05 po zalogowaniu na konto użytkownika na stronie usosweb.uni.lodz.pl (dotyczy wyłącznie studentów, którzy ubiegają się o miejsce pierwszy raz),
 • o rezerwację miejsca w DS tylko za pośrednictwem usosweb od 09.05.2018  (UWAGA! należy złożyć wniosek o przyznanie,  a w warunkach szczególnych zaznaczyć rezerwację!)
 • o zamianę DS – do 21 lipca,
 • o miejsce w DS na okres od 1 lipca do 20 września – w terminie nieprzekraczalnym do 15 czerwca.

 

 1. OSOBY PRZYJĘTE Z REKRUTACJI:

 

 • o przyznanie miejsca w DS – do 22 sierpnia lub w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia.

 

 1. Jeżeli termin do złożenia wniosku przewidzianego niniejszym Regulaminem upływa w sobotę lub w dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin do złożenia wniosku upływa w pierwszym kolejnym dniu roboczym.
 2. Powyższe terminy mają charakter instrukcyjny.

 

II

PRZEPISY INSTRUKCYJNE

 

 1. Polacy-studenci/doktoranci UŁ wniosek o przyznanie/rezerwację miejsca w DS, a także wniosek o zamianę DS mogą składać osobiście w siedzibie COSiD-SB UŁ lub przesłać listem poleconym na adres:

Uniwersytet Łódzki

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW – SPRAWY BYTOWE

Lumumby 1/3, 90-927 Łódź

Wniosek o rezerwację miejsca lub wniosek o zamianę DS po wypełnieniu i podpisaniu należy zeskanować i przesłać na adres e-mail pracownika COSiD-SB.

 1. Cudzoziemcy-studenci wniosek o przyznanie miejsca w DS oraz zamianę DS składają w siedzibie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ); wnioski o rezerwację miejsca na kolejny rok akademicki – w BWZ lub recepcji DS; wnioski na okres wakacji – w administracji DS, w którym mieszkają.

Uniwersytet Łódzki

Biuro Współpracy z Zagranicą (budynek Domu Studenckiego nr 14)

Matejki 21/23,90-231 Łódź

 

 1. Słuchacze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców (SJPdC) deklarację zamieszkania w DS składają w siedzibie SJPdC.

Uniwersytet Łódzki

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Matejki 21/23, 90-231 Łódź

———————————————————————————————————-

DEADLINES FOR APPLYING TO BOOK, BE GRANTED AND CHANGE A PLACE IN A DORMITORY

 

I

APPLICATION DEADLINES

 

 1. POLISH UL STUDENTS/ FOREIGN UL STUDENTS observe deadlines and submit the following applications:
 • To request a place in the dormitory – till 31st of May (applies only to first-time applications of current students)
 • To book a place in the dormitory – till 31st of May
 • To change a dormitory – till 21st of July
 • To be granted a place for holiday period (1st of July- 20th of September) – till 15th of June

 

 1. CANDIDATES ADMITTED IN THE RECRUITMENT PROCESS may apply:
 • To request a place in the dormitory – till 22nd of August or within 14 days from the date of decision on admission to studies.
 1. If the deadline defined by the present Rules falls on a Saturday or a non-working day, then the first working day following, counts as the application deadline instead.
 2. The above deadlines are merely indicative.

 

II

INSTRUCTION CLAUSES

 1. UL students who are Polish citizens may apply to request/book/change the Dormitory by visiting the COSiD-SB in person or by sending a registered letter to:

Uniwersytet Łódzki

                   CENTRUM OBSŁUGI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW – SPRAWY BYTOWE

Lumumby 1/3, 90-927 Łódź

An application to book or change the Dormitory should, after filling out and signed,  be scanned and sent to the e-mail address of the COSiD-SB staff.

 1. UL international students who are foreign citizens may apply to request or change the Dormitory by submitting the request at the International Relations Office (BWZ), as well as to book the Dormitory for the following year to the International Relations Office or a reception desk of the Dormitory. The applications to be granted a place in the holiday period should be submitted at the reception desk of the Dormitory they currently stay in.

Uniwersytet Łódzki

Biuro Współpracy z Zagranicą

Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź

7. SJPdC participants shall submit their declaration to stay in a given Dormitory to the SJPdC secretary office.

Uniwersytet Łódzki

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Matejki 21/23, 90-231 Łódź

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.