Stypendium socjalne – zwiększenie

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu bycia: sierotą, półsierotą, wychowankiem instytucjonalnej pieczy zastępczej lub legitymowania się zupełnym aktem urodzenia, w którym w miejsce nazwiska ojca wpisano nazwisko matki.

Możliwość komentowania jest wyłączona.