Strona główna

Dni wolne od pracy

Centrum Obsługi Studenta – Sprawy Bytowe Studentów uprzejmie informuje, że dni 24 grudnia 2014 r., 2 i 5 stycznia 2015 są dniami wolnymi od pracy w Uniwersytecie Łódzkim.

Czytaj dalej

Decyzje w sprawie zamiany DS i przydziału miejsc w DS z dnia 27.11.2014

W dniu 27.11.2014 roku Uczelniana Komisja Stypendialno-Socjalna dla studentów rozpatrzyła:1.wnioski o zamianę miejsc przyznanych w domach studenta Uniwersytetu Łódzkiego. Listy studentów, którzy otrzymali zgodę na zamianę DS zostały przekazane do poszczególnych domów studenta w…

Czytaj dalej

Komunikat UKSS w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Szanowni Państwo,        uprzejmie informuję, iż Uczelniana Komisja Stypendialno-Socjalna rozpatrzyła wnioski i podjęła decyzje związane z przyznaniem stypendium rektora dla najlepszych studentów. Po przeprowadzeniu  kalkulacji przez UKSS Rektor Uniwersytetu…

Czytaj dalej

Komunikat UKSS w sprawie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo,         uprzejmie informuję, iż stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2014/2015 zostało przyznane w zwiększonej wysokości w stosunku do minionego roku akademickiego 2013/2014.   …

Czytaj dalej

Termin posiedzeń komisji stypendialno-socjalnych oraz wypłaty świadczeń stypendialnych.

Centrum Obsługi Studenta – Sprawy Bytowe Studentów informuje, że między 3 a 10 listopada 2014 roku Wydziałowe Komisje Stypendialno-Socjalne oraz Uczelniane Komisje Stypendialno-Socjalne podejmą decyzje w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania świadczeń…

Czytaj dalej

Ubezpieczenie NNW dla studentów w roku akademickim 2014/2015

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2014/2015 studenci chcący zawrzeć ubezpieczenie NNW mogą uczynić to tylko w drodze elektronicznej, poprzez stronę www.nnw-studentow.pl  (jedynym wyjątkiem są osoby kształcące się…

Czytaj dalej

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2014/2015

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. wynosił 2.869 zł (jest…

Czytaj dalej

Akademik i stypendia – informacje dla kandydatów na studia.

Drogie Kandydatki i Kandydaci na studia! Pragniemy Was poinformować, że z chwilą otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na studia w Uniwersytecie Łódzkim otrzymujecie również możliwość ubiegania się o przyznanie: miejsca w domu…

Czytaj dalej

Stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2014/2015

Centrum Obsługi Studenta – Sprawy Bytowe Studentów informuje, że do 21 czerwca 2014 r. można składać wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych na rok akademicki 2014/2015 w formie: 1. Stypendium socjalnego…

Czytaj dalej

Możliwość komentowania jest wyłączona.