Strona główna

Ogłoszenie w sprawie referendum ogólnokrajowego ustalonego na dzień 6 września 2015 – aktualizacja

UWAGA W ZWIĄZKU Z  ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 R.  REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM, W X DOMU STUDENTA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO(ŁÓDŹ, UL. LUMUMBY 12)ZOSTAŁ UTWORZONY OBWÓD GŁOSOWANIANR 384 STUDENCI MIESZKAJĄCY W DOMACH STUDENCKICH UŁ…

Czytaj dalej

Akademiki i stypendia – informacja dla osób przyjętych na I rok studiów

PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA UŁ DLA STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA STUDIA OD PAŹDZIERNIKA 2015 R.O przyznanie miejsca w DS. UŁ mogą ubiegać się studenci/doktoranci, którzy zostaną przyjęci na studia I,…

Czytaj dalej

Godziny przyjęć studentów w Centrum Obsługi Studenta

GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW W OKRESIE LIPIEC – SIERPIEŃ-WRZESIEŃ Poniedziałek 12.00 do 15.00 Wtorek 10.00 do 13.00 Środa 10:00-13:00 Czwartek 10.00 do 13.00 Piątek 08.30 do 11.30 GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW W…

Czytaj dalej

Komunikat Rektora UŁ z dnia 10.06.2015

w sprawie zmiany terminu składania wniosków o nagrodę Rektora dla studentów i doktorantów UŁ. 1.  Z uwagi na przygotowania Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UŁ (URSS UŁ) do Juwenaliów 2015 i związane…

Czytaj dalej

Komunikat dotyczący rezerwacji, przyznań i zamian miejsc w DS. UŁ na rok akademicki 2015/2016

REZERWACJA MIEJSCA Rezerwacji miejsca w DS. UŁ może dokonać student/doktorant, który w roku akademickim 2014/2015 zamieszkiwał w danym DS. co najmniej przez okres 2 miesięcy (do 30.04.2015 r.). Student/Doktorant uzupełnia…

Czytaj dalej

Stypendia socjalne

Centrum Obsługi Studenta informuje o możliwości ubiegania się o stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2015/2016 w terminie:od 01.05.2015 do 21.06.2015 r. –  dla studentów w trakcie…

Czytaj dalej

Harmonogram wypłat świadczeń stypendialnych w roku akademickim 2014/15.

Centrum Obsługi Studenta – Sprawy Bytowe Studentów UŁ informuje, żeTerminy wypłat świadczeń stypendialnych zostały określone w Zarządzeniu Rektora nr 120 z dnia 11-09-2014w sprawie: harmonogramu wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego,…

Czytaj dalej

Ubezpieczenie NNW dla studentów w roku akademickim 2014/2015

Szanowni Państwo,Uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2014/2015 studenci chcący zawrzeć ubezpieczenie NNW mogą uczynić to tylko w drodze elektronicznej, poprzez stronę www.nnw-studentow.pl  (jedynym wyjątkiem są osoby kształcące się w…

Czytaj dalej

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2014/2015

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. wynosił 2.869 zł (jest…

Czytaj dalej

Możliwość komentowania jest wyłączona.