Strona główna

Wypłata świadczeń stypendialnych w styczniu 2015 roku

Centrum Obsługi Studenta – Sprawy Bytowe Studentów UŁ informuje, żeTerminy wypłat świadczeń stypendialnych zostały określone w Zarządzeniu Rektora nr 120 z dnia 11-09-2014w sprawie: harmonogramu wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego,…

Czytaj dalej

Wypłata świadczeń stypendialnych w grudniu 2014

Centrum Obsługi Studenta – Sprawy Bytowe Studentów UŁ informuje, żeTerminy wypłat świadczeń stypendialnych zostały określone w Zarządzeniu Rektora nr 120 z dnia 11-09-2014w sprawie: harmonogramu wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu…

Czytaj dalej

Komunikat UKSS w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Szanowni Państwo,        uprzejmie informuję, iż Uczelniana Komisja Stypendialno-Socjalna rozpatrzyła wnioski i podjęła decyzje związane z przyznaniem stypendium rektora dla najlepszych studentów. Po przeprowadzeniu  kalkulacji przez UKSS Rektor Uniwersytetu…

Czytaj dalej

Komunikat UKSS w sprawie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo,         uprzejmie informuję, iż stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2014/2015 zostało przyznane w zwiększonej wysokości w stosunku do minionego roku akademickiego 2013/2014.   …

Czytaj dalej

Ubezpieczenie NNW dla studentów w roku akademickim 2014/2015

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2014/2015 studenci chcący zawrzeć ubezpieczenie NNW mogą uczynić to tylko w drodze elektronicznej, poprzez stronę www.nnw-studentow.pl  (jedynym wyjątkiem są osoby kształcące się…

Czytaj dalej

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2014/2015

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. wynosił 2.869 zł (jest…

Czytaj dalej

Możliwość komentowania jest wyłączona.