Strona główna

Dzień wolny od pracy – ogłoszenie

Centrum Obsługi Studenta uprzejmie informuje, że 5 czerwca 2015 r., jest dniem wolnymod pracy w Uniwersytecie Łódzkim.

Czytaj dalej

Akademik na wakacje

Akademik na wakacje: Studenci UŁ mogą przedłużyć okres zamieszkania w danym DS na czas wakacji (od 29 czerwca do 30 września 2015), składając wniosek o przydzielenie miejsca w DS na okres…

Czytaj dalej

Komunikat dotyczący rezerwacji, przyznań miejsc i zamian w DS. UŁ na rok akademicki 2015/2016

REZERWACJA MIEJSCA Rezerwacji miejsca w DS. UŁ może dokonać student/doktorant, który w roku akademickim 2014/2015 zamieszkiwał w danym DS. co najmniej przez okres 2 miesięcy (do 30.04.2015 r.). Student/Doktorant uzupełnia…

Czytaj dalej

Stypendia socjalne

Centrum Obsługi Studenta informuje o możliwości ubiegania się o stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2015/2016 w terminie:od 01.05.2015 do 21.06.2015 r. –  dla studentów w trakcie…

Czytaj dalej

Harmonogram wypłat świadczeń stypendialnych w roku akademickim 2014/15.

Centrum Obsługi Studenta – Sprawy Bytowe Studentów UŁ informuje, żeTerminy wypłat świadczeń stypendialnych zostały określone w Zarządzeniu Rektora nr 120 z dnia 11-09-2014w sprawie: harmonogramu wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego,…

Czytaj dalej

Ubezpieczenie NNW dla studentów w roku akademickim 2014/2015

Szanowni Państwo,Uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2014/2015 studenci chcący zawrzeć ubezpieczenie NNW mogą uczynić to tylko w drodze elektronicznej, poprzez stronę www.nnw-studentow.pl  (jedynym wyjątkiem są osoby kształcące się w…

Czytaj dalej

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2014/2015

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. wynosił 2.869 zł (jest…

Czytaj dalej

Możliwość komentowania jest wyłączona.