Strona główna

Wypłata świadczeń stypendialnych w kwietniu 2014

Centrum Obsługi Studenta – Sprawy Bytowe Studentów informuje, że między 1 a 10 kwietnia 2014 roku Wydziałowe Komisje Stypendialno-Socjalne podejmą decyzje w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2013/14. 16 kwietnia 2014 roku po godzinie Czytaj dalej

Wypłata świadczeń stypendialnych w marcu 2014

Centrum Obsługi Studenta – Sprawy Bytowe Studentów informuje, że między 3 a 10 marca 2014 roku Wydziałowe Komisje Stypendialno-Socjalne podejmą decyzje w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2013/14. 17 marca 2014 roku po godzinie Czytaj dalej

Wypłata świadczeń stypendialnych w lutym 2014.

Centrum Obsługi Studenta – Sprawy Bytowe Studentów informuje, że między 3 a 10 lutego 2014 roku Wydziałowe Komisje Stypendialno-Socjalne podejmą decyzje w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2013/14. 17 lutego 2014 roku po godzinie Czytaj dalej

Wypłata świadczeń stypendialnych w styczniu 2014.

Centrum Obsługi Studenta – Sprawy Bytowe Studentów informuje, że między 7 a 10 stycznia 2014 roku Wydziałowe Komisje Stypendialno-Socjalne podjęły decyzje w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2013/14. 16 stycznia 2014 roku po godzinie Czytaj dalej

Komunikat

Godziny otwarcia Centrum Obsługi Studenta w okresie świątecznym:   23.12.2013 czynne od 9.00-12.00 24.12.2013 nieczynne 27.12.2013 nieczynne 30.12.2013 czynne w godzinach 12.00-15.00 31.12.2013 czynne w godzinach 9.00-12.00 Czytaj dalej

Wypłata świadczeń stypendialnych w grudniu 2013.

Centrum Obsługi Studenta – Sprawy Bytowe Studentów informuje, że między 2 a 10 grudnia 2013 roku Wydziałowe Komisje Stypendialno-Socjalne podjęły decyzje w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2013/14. 13 grudnia 2013 roku po godzinie Czytaj dalej

Terminy posiedzeń komisji stypendialno-socjalnych oraz wypłaty świadczeń

Centrum Obsługi Studenta – Sprawy Bytowe Studentów informuje, że między 8 a 12 listopada 2013 roku Wydziałowe Komisje Stypendialno-Socjalne podejmą decyzje w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2013/14. 20 listopada 2013 roku po Czytaj dalej

Decyzje w sprawie zamiany miejsc w domach studenta UŁ zostały podjęte.

W dniu 03.10.2013 roku Uczelniana Komisja Stypendialno-Socjalna dla studentów rozpatrzyła wnioski o zamianę miejsc w DS-ach UŁ. Listy studentów, którzy otrzymali zgodę na zamianę DS zostaną przekazane do poszczególnych domów studenta i wywieszone w Centrum Obsługi Studenta - Sprawy Bytowe Czytaj dalej

Przejdź na podstronę 1 2 3

Możliwość komentowania jest wyłączona.