Strona główna

Komunikat dotyczący stypendium dla najlepszych doktorantów

Komunikat dotyczący stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017   Zmieniły się zasady składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów   Doktoranci mogą składać wniosek wyłącznie na platformie USOSweb…

Czytaj dalej

Komunikat dotyczący stypendium rektora dla najlepszych studentów

Komunikat dotyczący stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017 W roku akademickim 2016/2017 nie zmieniły się zasady składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Wprowadzony w ubiegłym roku…

Czytaj dalej

Stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Szanowni Państwo, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła przyjmowanie wniosków w programie START (konkurs 2017). Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć. W…

Czytaj dalej

Młodzi w Łodzi

Młodzi w Łodzi – Studiowanie staje się przyjemniejsze Program Młodzi w Łodzi powstał aby zachęcić młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią, wspierać rozwój kariery zawodowej łódzkich studentów oraz…

Czytaj dalej

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2016/2017

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. wynosił 1…

Czytaj dalej

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017 upływa w dn. 21.06.2016 r. Informacje o sposobie dokumentowania wniosków znajdują się w zakładce „stypendia”, a druki wniosków należy…

Czytaj dalej

Terminy i warunki składania wniosków o przyznanie i rezerwację miejsca w DS w roku akademickim 2016/2017

Rezerwacja miejsca w DS Wnioski o rezerwację  miejsca w DS.(załącznik nr 3 do regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w DS) składają studenci : 1 i 2 roku studiów licencjackich…

Czytaj dalej

Możliwość komentowania jest wyłączona.