Strona główna

XIV edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego uprzejmie przypomina, iż do dnia 21.02.2020 r. trwa nabór wniosków w XIV edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. O jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student” w…

Czytaj dalej

Terminy wypłat świadczeń w roku akademickim 2019/2020

Miesiąc       Decyzje na usosweb      Data przelewu styczeń          17.01.2019                    24.01.2020 luty       …

Czytaj dalej

Okres pobierania świadczeń

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zapisu w Regulaminie świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ §18  ust 2 (Zarządzenie Rektora UŁ  nr 111 z dnia 16.09.2019 r w sprawie…

Czytaj dalej

Ubezpieczenie NNW 2019/2020

Szanowni Państwo, Przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów i  doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademicki 2019/2020. Roczna składka ubezpieczenia w tym zakresie wynosi  67 zł lub…

Czytaj dalej

Wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. wynosił 2715 zł (jest…

Czytaj dalej

Rekrutacja do DS UŁ studentów innych uczelni wyższych

Studenci innych Uczelni Wyższych mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Łódzkiego. Wymogiem jest przedłożenie następujących dokumentów: a) Wniosek o przyznanie miejsca w domach studenckich -załącznik numer…

Czytaj dalej

Stypendia i DS dla I roku studiów

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych na 2019/2020 stypendium socjalne (wnioski papierowe, wzory wniosków do pobrania znajdują się na stronie cos.uni.lodz.pl w zakładce: przepisy…

Czytaj dalej

Terminarz i limity do szkół doktorskich

Kształcenie doktorantów na nowych zasadach – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – rozpocznie się 1 października 2019 r. 30 kwietnia 2019 roku minął termin, kiedy można…

Czytaj dalej

Istotne zmiany dotyczące zasad ubiegania się o stypendia

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA 2019/2020 ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. W związku…

Czytaj dalej

Projekt PROM na UŁ

Wszelkie informacje dotyczące realizacji Projektu PROM znajdują się na stronie: http://prom.uni.lodz.pl/  

Czytaj dalej

Możliwość komentowania jest wyłączona.