Strona główna

Komunikat dla studentów, którzy decyzją Uczelnianej Komisji ds. przyznawania miejsc w domach studenckich UŁ otrzymali miejsca na rok akademicki 2020/2021.

Informacja dotycząca domów studenckich UŁ z dnia 16 października 2020 r Dla studentów, którzy decyzją Uczelnianej Komisji ds. przyznawania miejsc w domach studenckich UŁ otrzymali miejsca na rok akademicki 2020/2021….

Czytaj dalej

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 1.10.2020 r. w sprawie: uzupełnienia Komunikatu Rektora UŁ z dnia 11.09.2020 r. w sprawie Domów Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2020/2021

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 1.10.2020 r. w sprawie: uzupełnienia Komunikatu Rektora UŁ z dnia 11.09.2020 r. w sprawie Domów Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2020/2021 W celu…

Czytaj dalej

Ubezpieczenie NNW dla studentów i  doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego 2020/21

  Szanowni Państwo,   Przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów i  doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademicki 2020/2021. Roczna składka ubezpieczenia w tym zakresie wynosi  67…

Czytaj dalej

Komunikat Rektora w sprawie: możliwości ubiegania się o zakwaterowanie od 1 października 2020 r. osób, które w wyniku pandemii opuściły Dom Studencki UŁ w okresie od marca do sierpnia 2020 r.

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 1.10.2020 r. w sprawie: możliwości ubiegania się o zakwaterowanie od 1 października 2020 r. osób, które w wyniku pandemii opuściły Dom Studencki UŁ w…

Czytaj dalej

Skład osobowy COSiD wraz z zakresem obowiązków

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów przypomina, że w przypadku wątpliwości i pytań do wniosków o stypendium socjalne, dla niepełnosprawnych, zapomóg, miejsca w akademiku itp. pod linkiem  znajdą Państwo kontakt do pracowników…

Czytaj dalej

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  23  września 2020 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.     …

Czytaj dalej

Aplikowanie do Domów Studenckich na rok akademicki 2020/2021 dla studentów UŁ z obywatelstwem polskim

Aplikowanie do Domów Studenckich na rok akademicki 2020/2021 dla studentów UŁ z obywatelstwem polskim   Rejestracja wniosków o przyznanie miejsca  odbywa się wyłącznie  przez Usosweb  po otrzymaniu dostępu do zalogowania…

Czytaj dalej

Komunikat Rektora z dnia 11.09.2020 w sprawie domów studenckich Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2020/2021

Komunikat Rektora z dnia 11.09.2020 w sprawie domów studenckich Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2020/2021 Komunikat reguluje następujące sprawy: 1. Zasady i terminarz wnioskowania o przyznanie miejsca w domach studenckich…

Czytaj dalej

Akademiki UŁ 2020/2021 / UL’s dormitories 2020/2021

Komunikat Rektora UŁ w sprawie funkcjonowania domów studenckich UŁ w roku akademickim 2020/2021. Rector’s announcement on the functioning of UL’s dormitories in the academic year 2020/2021. KOMUNIKAT REKTORA UŁ -…

Czytaj dalej

Komunikat Rektora w sprawie składania wniosków o świadczenia socjalne w roku akademickim 2020/2021

Komunikat Rektora w sprawie: składania wniosków o świadczenia socjalne w roku akademickim 2020/2021 Informuję, że wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych na rok akademicki 2020/21 od studentów studiujących obecnie na I…

Czytaj dalej

Możliwość komentowania jest wyłączona.