Strona główna

Terminy wypłat świadczeń w roku akademickim 2019/2020

Miesiąc       Decyzje na usosweb      Data przelewu styczeń          17.01.2019                    24.01.2020 luty       …

Czytaj dalej

Młodzi w Łodzi

Najlepsi studenci wybranych przez pracodawców kierunków łódzkich uczelni mogą ubiegać się o przyznanie jednego ze stypendiów fundowanych przez łódzkie firmy – Partnerów programu Młodzi w Łodzi. Studenci mogą też ubiegać się…

Czytaj dalej

Okres pobierania świadczeń

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zapisu w Regulaminie świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów UŁ §18  ust 2 (Zarządzenie Rektora UŁ  nr 111 z dnia 16.09.2019 r w sprawie…

Czytaj dalej

Przedsiębiorcza mama – bezpłatne szkolenia dla młodych kobiet z IT

Czytaj dalej

Ubezpieczenie NNW 2019/2020

Szanowni Państwo, Przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów i  doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademicki 2019/2020. Roczna składka ubezpieczenia w tym zakresie wynosi  67 zł lub…

Czytaj dalej

Wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego obowiązujący w roku akademickim 2019/2020

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. wynosił 2715 zł (jest…

Czytaj dalej

Rekrutacja do DS UŁ studentów innych uczelni wyższych

Studenci innych Uczelni Wyższych mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Łódzkiego. Wymogiem jest przedłożenie następujących dokumentów: a) Wniosek o przyznanie miejsca w domach studenckich -załącznik numer…

Czytaj dalej

Miejsca w DS – informacje ogólne

III Tura rejestracji wniosków o przyznanie miejsca w Usosweb Dotyczy nowo złożonych wniosków o miejsce w DS oraz wniosków wcześniej złożonych ze statusem: wypełniany, zarejestrowany (brak wersji papierowej) Termin otwarcia tury:…

Czytaj dalej

Stypendia i DS dla I roku studiów

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych na 2019/2020 stypendium socjalne (wnioski papierowe, wzory wniosków do pobrania znajdują się na stronie cos.uni.lodz.pl w zakładce: przepisy…

Czytaj dalej

Terminarz i limity do szkół doktorskich

Kształcenie doktorantów na nowych zasadach – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – rozpocznie się 1 października 2019 r. 30 kwietnia 2019 roku minął termin, kiedy można…

Czytaj dalej

Możliwość komentowania jest wyłączona.