Strona główna

Stypendia i akademiki – najważniejsze daty

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów Sprawy Bytowe przypomina, że Wszystkie kompletnie udokumentowane wnioski o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogę złożone do dnia 31.10.2021 będą rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach Wydziałowych…

Czytaj dalej

Przyznanie miejsca w DS UŁ po zakończeniu IV tury. Zamiany miejsc w DS.

Ubieganie o przyznanie miejsca w domach studenckich UŁ po zamknięciu ostatniej IV tury w Usosweb Od 11 października 2021 studenci/doktoranci UŁ, ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenta Uniwersytetu…

Czytaj dalej

Obowiązek prowadzenia korespondencji przez studencki e-mail

Szanowni Państwo,  Przypominamy, że studenci Uniwersytetu Łódzkiego są zobligowani do korzystania w kontaktach z Uniwersytetem Łódzkim wyłącznie z kont studenckiej poczty elektronicznej. Obowiązek ten wynika z Zarządzeń Rektora, odpowiednio:  ·        Zarządzenia…

Czytaj dalej

Wsparcie finansowe

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało broszurę informacyjną skierowaną do studentów, dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z…

Czytaj dalej

Ubezpieczenie NNW

Szanowni Państwo, Przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów i  doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademicki 2021/2022. Roczna składka ubezpieczenia w tym zakresie wynosi  62 zł lub…

Czytaj dalej

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznegoz dnia  22  września 2021 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnychgospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.  Na podstawie art….

Czytaj dalej

Komunikat Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UŁ z dnia 06.09.2021 w sprawie zasad funkcjonowania domów studenckich Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2021/2022.

Komunikat Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UŁ z dnia 06.09.2021 w sprawie zasad funkcjonowania domów studenckich  Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2021/2022. Komunikat reguluje następujące sprawy: Procedury obowiązujące przy…

Czytaj dalej

Wnioski o stypendium rektora 2021/2022 – terminy

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, informuje, że wnioski o stypendium rektora na rok akademicki 2021/22 będzie można złożyć za pomocą platformy USOSweb w terminie 15.10.-2.11.2021 r. Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć…

Czytaj dalej

Kwaterowanie w pokojach gościnnych

Komunikat Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 05.08.2021 w sprawie złagodzenia obostrzeń sanitarnych na Osiedlu Akademickim UŁ.

Czytaj dalej

Konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematyczne związane z województwem łódzkim w 2021 r.

Załącznik do uchwały nr 480/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 maja 2021 r. OGŁOSZENIE Na podstawie § 2 ust. 2 Regulaminu konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze…

Czytaj dalej

Możliwość komentowania jest wyłączona.