Strona główna

Miejsca w DS – informacje ogólne

II tura-decyzje o przyznaniu miejsc Dotyczy wniosków ze statusem „gotowy do rozpatrzenia” Informujemy, że Uczelniana komisja ds. przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Łódzkiego rozpatrzyła wszystkie wnioski studentów/doktorantów UŁ. Z …

Czytaj dalej

Stypendia i DS dla I roku studiów

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych na 2019/2020 stypendium socjalne (wnioski papierowe, wzory wniosków do pobrania znajdują się na stronie cos.uni.lodz.pl w zakładce: przepisy…

Czytaj dalej

Terminarz i limity do szkół doktorskich

Kształcenie doktorantów na nowych zasadach – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – rozpocznie się 1 października 2019 r. 30 kwietnia 2019 roku minął termin, kiedy można…

Czytaj dalej

Istotne zmiany dotyczące zasad ubiegania się o stypendia

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA 2019/2020 ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. W związku…

Czytaj dalej

Projekt PROM na UŁ

Wszelkie informacje dotyczące realizacji Projektu PROM znajdują się na stronie: http://prom.uni.lodz.pl/  

Czytaj dalej

Ubezpieczenie

Szanowni Państwo, Jak co roku przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów, doktorantów i pracowników UŁ. W roku akademickim 2018/2019 ubezpieczycielem w tym zakresie ponownie został PZU…

Czytaj dalej

Próg dochodowy w roku akademickim 2018/2019

COSiD SB UŁ uprzejmie informuje, że w roku akademickim 2018/2019 zmieniła się wysokość progu dochodowego, do którego przyznawane jest stypendium z 950 zł na 1050 zł (Zarządzenie Rektora nr 132  z…

Czytaj dalej

Wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wynosił 3399 zł (jest…

Czytaj dalej

Koła Naukowe UŁ

Komunikat   Dotyczący:  Kół Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego Uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2018 r. wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem, finansowaniem i rozliczaniem kół naukowych, artystycznych i sportowych będą prowadzone przez:…

Czytaj dalej

Zmiany: stypendium specjalne, zapomoga, generator dokumentów

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę losową Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, Drodzy Doktoranci od 19 kwietnia 2017 r. procedura składania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz…

Czytaj dalej

Możliwość komentowania jest wyłączona.