Strona główna

Światowe Dni Młodzieży – wolontariat

Wolontariusze poszukiwani! W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży jest potrzebne wsparcie studentów władających językami obcymi. Nasze województwo odwiedzi bardzo wielu pielgrzymów zagranicznych, dlatego Komenda Miejska Policji w Łodzi,…

Czytaj dalej

Komunikat dotyczący rezerwacji, przyznania miejsc w DS oraz opłaty rezerwacyjnej

W akademikach są dostępne listy osób, które otrzymały rezerwację  i przyznanie miejsc w DS. Jednocześnie informujemy,że studenci są zobowiązani do wniesienia opłaty rezerwacyjnej do dnia 15.08.2016.  na konto danego  DS (dotyczy decyzji czerwcowych).

Czytaj dalej

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017 upływa w dn. 21.06.2016 r. Informacje o sposobie dokumentowania wniosków znajdują się w zakładce „stypendia”, a druki wniosków należy…

Czytaj dalej

Terminy i warunki składania wniosków o przyznanie i rezerwację miejsca w DS w roku akademickim 2016/2017

Rezerwacja miejsca w DS Wnioski o rezerwację  miejsca w DS.(załącznik nr 3 do regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w DS) składają studenci : 1 i 2 roku studiów licencjackich…

Czytaj dalej

Terminy składania wniosku o akademik na wakacje

Akademik na wakacje: Studenci UŁ mogą przedłużyć okres zamieszkania w danym DS na czas wakacji (od 30 czerwca do 30 września 2016), składając wniosek o przydzielenie miejsca w DS na…

Czytaj dalej

Harmonogram wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2015/16

Harmonogram wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2015/2016:   maj — 27.05.2016 czerwiec — 24.06.2016

Czytaj dalej

Komunikat w sprawie aktualnych przyznań i zamian miejsc w DS

  Informacje  o decyzjach w sprawie akademików będą udzielane pod numerami telefonów: 66 55 338 oraz 66 55 430.

Czytaj dalej

Ubezpieczenie NNW w roku akademickim 2015/2016

Szanowni Państwo,Uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2015/2016 studenci chcący zawrzeć ubezpieczenie NNW mogą uczynić to drogą elektroniczną, poprzez stronę www.nnw-studentow.pl. Jarosław GrabarczykZastępca Kanclerza UŁ ds. socjalnych i ogólnych

Czytaj dalej

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2015/2016

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2015 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. wynosił 2.506 zł (jest…

Czytaj dalej

Komunikat dotyczący stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016

COS-SBS UŁ uprzejmie informuje, że w roku akademickim 2015/2016 zmieniły się zasady składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów. W Uczelni został wprowadzony generator wniosków w systemie USOSweb, który…

Czytaj dalej

Możliwość komentowania jest wyłączona.