Strona główna

Informacje o przyznanych stypendiach w roku akademickim 2015/2016 – aktualizacja

Informacje odnośnie przyznanych stypendiów: socjalnego, dla osób niepełnosprawnych czy stypendium Rektora w roku akademickim 2015/2016 będą widoczne po zalogowaniu na indywidualnych kontach USOSweb studentów w dniu 23 listopada 2015 r. po godzinie…

Czytaj dalej

Komunikat w sprawie aktualnych przyznań i zamian miejsc w DS – aktualizacja

Kolejne decyzje w sprawie przyznania/ zamiany miejsc w DS będą znane:- przyznania miejsc – 23 listopada po godz 12:00- zamiany miejsc  - 23 listopada po godz 12:00  Informacje  o decyzjach w sprawie…

Czytaj dalej

Komunikat dotyczący stypendium im dr M. Kantona

Studenci Wydziałów Ekonomiczno-Socjologicznego, Wydziału Prawa i Administracji oraz  Wydziału Zarządzania mogą ubiegać się o stypendium Fundacji im. Mariana Kantona Banku Pekao S.A. jeżeli spełniają wymogi zawarte w załączonym regulaminie.Wniosek o…

Czytaj dalej

Młodzi w Łodzi – wyniki

Szanowni Państwo, studenci I roku studiów I stopnia mogą ubiegać się o bezpłatne miejsce w Domach Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego w ramach programu MŁODZI W ŁODZI.Lista Stypendystów tegorocznej edycji programu Młodzi w Łodzi…

Czytaj dalej

Ubezpieczenie NNW w roku akademickim 2015/2016

Szanowni Państwo,Uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2015/2016 studenci chcący zawrzeć ubezpieczenie NNW mogą uczynić to drogą elektroniczną, poprzez stronę www.nnw-studentow.pl. Jarosław GrabarczykZastępca Kanclerza UŁ ds. socjalnych i ogólnych

Czytaj dalej

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2015/2016

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2015 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. wynosił 2.506 zł (jest…

Czytaj dalej

Komunikat dotyczący stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016

COS-SBS UŁ uprzejmie informuje, że w roku akademickim 2015/2016 zmieniły się zasady składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów. W Uczelni został wprowadzony generator wniosków w systemie USOSweb, który…

Czytaj dalej

Akademiki i stypendia – informacja dla osób przyjętych na I rok studiów

PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA UŁ DLA STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA STUDIA OD PAŹDZIERNIKA 2015 R.O przyznanie miejsca w DS. UŁ mogą ubiegać się studenci/doktoranci, którzy zostaną przyjęci na studia I,…

Czytaj dalej

Godziny przyjęć studentów w Centrum Obsługi Studenta

GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW W OKRESIE LIPIEC – SIERPIEŃ-WRZESIEŃ Poniedziałek 12.00 do 15.00 Wtorek 10.00 do 13.00 Środa 10:00-13:00 Czwartek 10.00 do 13.00 Piątek 08.30 do 11.30 GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW W…

Czytaj dalej

Możliwość komentowania jest wyłączona.