Zarządzenia

Zarządzenie Rektora nr 89 z dnia 20-06-2011
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego.

Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.