Organizacje studenckie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym art.204 ust.1 studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych, artystycznych i sportowych.

Zarządzenie Rektora nr 98 z dnia 28-03-2013
określa zasady rejestracji, funkcjonowania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w Uniwersytecie Łódzkim.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 98 z dnia 28-03-2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 98 z dnia 28-03-2013

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 98 z dnia 28-03-2013

natomiast

Zarządzenie Rektora nr 12 z dnia 08-11-2011
określa zasady tworzenia, funkcjonowania i finansowania kół naukowych, artystycznych i sportowych w Uniwersytecie Łódzkim.

Załącznik do zarządzenia nr 12 z dnia 08.11.2011

Możliwość komentowania jest wyłączona.