pl

Procedury kwaterowania studentów ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich

KOMUNIKAT REKTORA z dnia 15.05.2020 r. 

W związku z wprowadzeniem z Zarządzenia Rektora nr 119 z dnia 15.05.2020 

 

Procedury

kwaterowania studentów ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich Wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki od 10 czerwca 2020 r. na czas trwania niezbędny do zrealizowania badań laboratoryjnych

 

  1. Dziekanaty przygotują imienną listę studentów ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków, których promotorzy potwierdzą konieczność dokończenia pracy w laboratoriach.
  2. Listy te będą zawierać następujące dane: nazwisko, imię, wydział, kierunek, nr albumu, planowany okres pobytu w laboratorium
  3. Listy będą przesłane do COSID do 29 maja na adres beata.lysoniewska@uni.lodz.pl
  4. COSiD kontaktuje się (poprzez wysłanie zapytania na adres mailowy podany przez studenta w USOS) z każdym studentem spoza Łodzi z zapytaniem, czy będzie korzystał z akademika.
  5. Każdy student, który chce skorzystać z zakwaterowania, otrzyma wiadomość mailową o rygorach sanitarnych, jakie obowiązują w akademiku – w załączeniu – i odeśle podpisane oświadczenie o zapoznaniu się i respektowaniu zasad zakwaterowania i pobytu (LINK) oraz oświadczenie o potencjalnych kontaktach z osobami zarażonymi.
  6. Złamanie jakiejkolwiek zasady skutkuje natychmiastowym pozbawieniem miejsca.
  7. Kierownik akademika sam przypisze pokój każdemu studentowi.
  8. Każdy student będzie zakwaterowany pojedynczo w pokoju, klucz i pościel będą już w pokoju.
  9. Każdy student odbiera w recepcji wejściówkę.

 

Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Antoni Różalski

Możliwość komentowania jest wyłączona.