Ubezpieczenie NNW

UBEZPIECZENIE NNW DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UŁ

Tak jak w latach ubiegłych również w roku akademickim 2017/2018 proponujemy studentom  i  doktorantom naszej uczelni możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW).

Niska składka (67 zł za cały okres ubezpieczenia) oraz szeroki zakres ochrony powodują, że warto skorzystać z tej propozycji, przygotowanej specjalnie dla społeczności akademickiej UŁ przez firmę PZU SA.

W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy  wypełnić wniosek na stronie www.nnw-studentow.pl    i opłacić składkę.

Szczegółowe informacje na temat zakresu i kwot ubezpieczenia znajdują się na stronie: www.nnw-studentow.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.