Stypendium socjalne – zwiększenie

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
  2. Do szczególnie uzasadnionych przypadków zalicza się łącznie:
  • niemożliwy lub utrudniony codzienny dojazd do Uczelni,
  • zamieszkiwanie w DS, lub wynajętym lokalu, lub innym niż DS obiekcie zbiorowego zakwaterowania lub za granicą w ramach programu wymiany studenckiej
  • nieprzekroczenie dochodu określonego w załączniku nr 9 do niniejszego Regulaminu w I ust. 4.
  1. Zamieszkiwanie w innym niż DS obiekcie zbiorowego zakwaterowania należy udokumentować właściwym zaświadczeniem, zakwaterowanie za granicą w ramach programu wymiany studenckiej należy udokumentować kserokopią umowy z BWZ. Komisja może wezwać do przedstawienia umowy najmu w przypadku wynajmowania lokalu mieszkalnego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.