Stypendium socjalne – zwiększenie

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu bycia: sierotą, półsierotą, wychowankiem instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.