Stawki stypendium socjalnego

Wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta / doktoranta:

1) Stypendium socjalne przysługuje studentowi / doktorantowi, w rodzinie którego dochód netto na jedną osobę nie przekracza 1050 zł.

2) Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

a) dochód  0 zł– 200,49 zł– stypendium w wysokości – 700 zł,

b) dochód  200,50 zł– 450,49 zł – stypendium w wysokości – 500 zł,

c) dochód  450,50 zł– 650,49 zł – stypendium w wysokości – 400 zł,

d) dochód  650,50 zł– 1050,-– stypendium w wysokości – 300 zł.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS UŁ lub w obiekcie innym niż DS wynosi – 300 zł

Stawki świadczeń pomocy materialnej obowiązują od 01.10.2018 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.