Stawki stypendium socjalnego

Wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta / doktoranta:

1) Stypendium socjalne przysługuje studentowi / doktorantowi, w rodzinie którego dochód netto na jedną osobę nie przekracza 1050 zł.

2) Stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 przyznawane jest w wysokości:

a) dochód  0 zł– 300,49 zł– stypendium w wysokości –   950   zł,

b) dochód  300,50 zł– 528,00 zł – stypendium w wysokości –    850   zł,

c) dochód  528,01 zł– 1050 zł – stypendium w wysokości –    750    zł,

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi –     300    zł

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.