Stawki stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wysokość świadczenia jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności:

– w stopniu znacznym – 400 zł,

– w stopniu umiarkowanym – 300 zł,

– w stopniu lekkim – 200 zł.

Możliwość komentowania jest wyłączona.