Stypendia

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2016 poz. 1842), zwaną dalej ‘Ustawą’  studenci wszystkich trybów studiów mogą korzystać z systemu pomocy materialnej, który tworzą następujące formy pomocy:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów od 1 października 2012
  • stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów od 1 października 2012
  • zapomoga,
  • stypendium dla najlepszych doktorantów.

Świadczenia pomocy materialnej (stypendia i zapomogi) są przyznawane przez Wydziałowe Komisje Stypendialno-Socjalne. W związku z tym wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę  należy składać w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.