pl

Aplikowanie do Domów Studenckich na rok akademicki 2020/2021 dla studentów UŁ z obywatelstwem polskim

Aplikowanie do Domów Studenckich na rok akademicki 2020/2021

dla studentów UŁ z obywatelstwem polskim

 

Rejestracja wniosków o przyznanie miejsca  odbywa się wyłącznie  przez Usosweb  po otrzymaniu dostępu do zalogowania się do systemu.

Uwaga! Aplikowanie o akademik dostępne jest w zakładce: dla wszystkich → wnioski → wniosek  o akademik

Ubieganie się o akademik dotyczy  osób posiadających dostęp do Usosweb :

 1. studentów UŁ, którzy rozpoczynają kolejny stopień studiów w roku akademickim  2020/2021,
 2. osób przyjętych na studia Uniwersytetu Łódzkiego z rekrutacji,
 3. studentów UŁ z wyższych lat starających się o miejsce w DS.,
 4. doktorantów oraz uczestników szkół doktorskich UŁ,
 5. studentów UŁ, którzy w I turze aplikowania o miejsce w DS. nie dokończyli procesu rejestracji wniosku w systemie Usosweb (status wniosku – wypełniany, poprawiany, cofnięty do poprawy)

 

Harmonogram otwarcia tur i zarejestrowania wniosków w Usosweb:

 • 05-12.10.2020 – otwarcie II tury
 • 13-16.10.2020 – komisje rozpatrują wnioski o przyznanie miejsca w DS, opiniują wnioski
  o przyznanie pokoju jednoosobowego, pokoju dla matki z dzieckiem
 • 19- 26.10.2020 – otwarcie III tury, praca komisji od 27 października br

Prawidłowo zarejestrowany wniosek zostanie rozpatrzony przez Uczelnianą komisję ds. przyznawania miejsc w DS.

Informacja o przyznanym akademiku ukaże się automatycznie w Usosweb po zalogowaniu się na swoje konto, student zostanie poinformowany mailowo o każdej zmianie statusu wniosku (status wniosku: z zarejestrowanego zmieni się na gotowy do rozpatrzenia i finalnie  zostanie rozpatrzony przez komisję).

W tym roku nie wymagamy dostarczenia wersji papierowej wniosku  o przyznanie miejsca w DS., zarejestrowanego w systemie Usosweb.

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca należy niezwłocznie poinformować recepcję danego  domu studenta mailowo lub telefonicznie. Kontakt do  pracowników domów studenckich widoczny jest na stronie cos.uni.lodz.pl w zakładce akademiki.

Zgodnie z komunikatem Rektora z dnia 14.08.2020 r możliwe jest kwaterowanie już od 28 września, po uzgodnieniu z kierownikiem akademika lub recepcją DS. (dotyczy tylko studentów, którym przyznano już rezerwację miejsca).

Osoby uprawnione do zakwaterowania muszą uprzednio zapoznać się z:

 1. zasadami kwaterowania w domach studenckich,
 2. zasadami funkcjonowania domów studenckich w roku akademickim 2020/2021

Osoby przyjęte na studia, które otrzymają informację o przyznanym miejscu w DS. UŁ na stronie Usosweb będą mogły skorzystać z akademika od dnia 16.10.br

Ostateczny termin zakwaterowania się w akademiku  – 03.11.2020. Po tym terminie przyjmuje się, że wnioskodawca  zrezygnował z zakwaterowania i tym samym utracił miejsce w DS.

Ważne!!!! Komunikat  został przygotowany na podstawie aktualnie obowiązujących wewnętrznych rozporządzeń Uczelni, a także przepisów rządowych.  W przypadku wystąpienia różnych, nieprzewidzianych okoliczności, decyzje uprzednio podjęte przez Władze Uczelni  mogą ulec zmianie w oparciu o bieżącą sytuację epidemiologiczną na Osiedlu Studenckim UŁ.  Informujemy również, iż przez cały okres epidemii  obowiązuje w domach studenckich UŁ  reżim sanitarny, którego student musi ściśle przestrzegać.

Możliwość komentowania jest wyłączona.