pl

Komunikat Rektora w sprawie składania wniosków o świadczenia socjalne w roku akademickim 2020/2021

Komunikat Rektora

w sprawie: składania wniosków o świadczenia socjalne w roku akademickim 2020/2021

Informuję, że wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych na rok akademicki 2020/21 od studentów studiujących obecnie na I i II roku studiów licencjackich, I roku studiów uzupełniających magisterskich oraz I, II, III i IV roku studiów jednolitych magisterskich a także doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/20 przyjmowane będą od dnia 01 lipca 2020 r.

WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego dostępne są na stronie https://cos.uni.lodz.pl w zakładce >wnioski<

Prosimy o korzystanie z generatora dokumentów – ułatwi on Państwu skompletowanie wniosku https://dokumentysocjalne.uni.lodz.pl/

WNIOSKI O STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Tury w USOSweb dla wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych dla ww. studentów otwarte będą od dnia 01 lipca 2020 r.

WNIOSKI O ZAPOMOGĘ

Tury w USOSweb dla wniosków o przyznanie zapomogi na rok akademicki 2019/20 dla ww. studentów otwarte będą do dnia 30 września 2020 r. Wnioski te przyjmujemy za pomocą poczty elektronicznej.

Tury w USOSweb dla wniosków o przyznanie zapomogi na rok akademicki 2020/21 dla ww. studentów otwarte będą od dnia 01 października 2020 r.

WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA

Informacje dotyczące otwarcia tury w USOSweb umożliwiającej złożenie wniosku o stypendium rektora ukażą się we wrześniu. Proszę śledzić komunikaty zawarte na stronie cos.uni.lodz.pl

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, w chwili obecnej nie ma możliwości złożenia wniosku bezpośrednio w siedzibie COSiD SB.

Prosimy o składanie kompletnych wniosków za pomocą poczty tradycyjnej.

W siedzibie COSiD SB przy ul. Lumumby 1/3 w Łodzi od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–14.00 będzie wystawiona skrzynka podawcza, do której będzie można wrzucić kompletny wniosek w zaklejonej kopercie.

Wnioski złożone pocztą i wrzucone do skrzynki będą musiały odbyć kwarantannę przewidzianą przepisami.

Wezwania do uzupełnienia dokumentów będą wysyłane pocztą elektroniczną na adres uniwersytecki studenta.

Wszelkich informacji udzielamy drogą elektroniczną http://cos.uni.lodz.pl/kontakt/cos-sprawy-bytowe-studentow/godziny-przyjec, lub telefonicznie w godzinach 9.00–13.00 codziennie z wyłączeniem środy.

Decyzje o terminach i sposobie przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne dla studentów, którzy podejmą studia na I roku w roku akademickim 2020/21 zostaną podjęte w późniejszym terminie, a informacje na ten temat zostaną zamieszczone w oddzielnym komunikacie na stronach UŁ i cos.uni.lodz.pl

W wyjątkowych sytuacjach, po umówieniu się z pracownikiem, możliwa jest wizyta w siedzibie COSiD SB. Wówczas należy zastosować się do zasad reżimu sanitarnego obowiązującego w naszej jednostce. To znaczy należy złożyć maseczkę i rękawiczki, zdezynfekować ręce. Obsługa będzie się odbywała w wyznaczonym miejscu. W siedzibie może przebywać wyłącznie jedna osoba, stąd konieczność umówienia się z pracownikiem.

Komunikat został przygotowany na podstawie aktualnie obowiązujących wewnętrznych rozporządzeń Uczelni, a także przepisów rządowych. W przypadku wystąpienia różnych nieprzewidzianych okoliczności, decyzje uprzednio podjęte przez Władze Uczelni mogą ulec zmianie w związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną.

Możliwość komentowania jest wyłączona.