pl

Komunikat – czasowe zwolnienie z opłat za zakwaterowanie w domach studenckich UŁ

Zarządzenie Rektora nr 106 z dnia 26.03.2020 w sprawie: czasowego zwolnienia z opłat za zakwaterowanie w domach studenckich UŁ

Regulation No. 106

Załącznik nr 1 zwrot nadpłaty

Annex No. 1

Załącznik nr 2 zwrot kaucji

Annex No. 2

Możliwość komentowania jest wyłączona.