pl

Rekrutacja do DS

Rekrutacja do Domów Studenckich na rok akademicki 2019/2020

dla studentów UŁ z obywatelstwem polskim

Rejestracja wniosków o przyznanie miejsca  odbywa się wyłącznie  przez Usosweb  po otrzymaniu dostępu do systemu.

Uwaga! Aplikowanie o akademik dostępne jest w zakładce: dla wszystkich → wnioski → wniosek  o akademik

Ubieganie się o akademik dotyczy :

 1. studentów UŁ, którzy rozpoczynają kolejny stopień studiów w roku akademickim  2019/2020 (uzupełniające magisterskie),
 2. osób przyjętych z rekrutacji na studia Uniwersytetu Łódzkiego i do szkół doktorskich UŁ,
 3. studentów/doktorantów UŁ z wyższych lat starających się o miejsce w DS po raz pierwszy,
 4. studentów/doktorantów UŁ, którzy w okresie 01-31.05.br zarejestrowali wnioski w Usosweb, ale nie dostarczyli wersji papierowej wniosku w terminie,
 5. studentów/doktorantów UŁ, którzy w okresie 01-31.05.br nie dokończyli procesu rejestracji wniosku w systemie Usosweb (status wniosku – wypełniany, cofnięty do poprawy)

Harmonogram otwarcia tur i zarejestrowania wniosków w Usosweb:

 • 12.08.-10.09.2019 – otwarcie II tury

Wniosek zarejestrowany należy wydrukować w okresie otwarcia II tury i dostarczyć do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów, ul. Lumumby 1/3 Łódź   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2019 r.

 • 18.09.2019-23.09.2019 – otwarcie III tury

Wniosek zarejestrowany należy wydrukować w okresie otwarcia III tury i dostarczyć do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów, ul. Lumumby 1/3 Łódź  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2019 r.

 • Po zamknięciu tur studenci UŁ składają wnioski o przyznanie miejsca w Ds. -załącznik numer 3, dostępny na naszej stronie: cos.uni.lodz.pl  w zakładce: przepisy prawne i wnioski → wnioski.

Miejsce dostarczenia wniosków:

 • Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ – Sprawy Bytowe ,ul. Lumumby 1/3 Łódź

Sposoby dostarczenia wniosku:

 • Osobiście lub mailowo na wskazane adresy mailowe:
 • cos@uni.lodz.pl lub beata.lysoniewska@uni.lodz.pl, lub za pośrednictwem poczty

Opłaty rezerwacyjne:

dokonuje się  na konto bankowe  przyznanego akademika do:

 1. 16 sierpnia w przypadku decyzji podjętych w czerwcu
 2. 21 września w przypadku decyzji podjętych we wrześniu w drugiej turze, potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do przyznanego akademika do dnia 23 września (osobiście lub mailowo).

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.