pl

Stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów

Szanowni Państwo,

COSID-SB UŁ uprzejmie przypomina, że 22.10.2018 roku upływa termin na składanie wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium dla najlepszych doktorantów. Informujemy, że wnioski należy rejestrować w systemie USOSweb, w zakładce „Dla Wszystkich”, „Wnioski”. Wniosek, który zmieni status w systemie na „Złożony”, należy wydrukować, podpisać i  dostarczyć z kompletem dokumentów  w ww. terminie do Dziekanatu swojego Wydziału.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie COSID-SB UŁ:

  1. https://cos.uni.lodz.pl/stypendia/motywacyjne
  2. https://cos.uni.lodz.pl/stypendia/dla-najlepszych-doktorantow

oraz  Regulaminie pomocy materialnej i załącznikach na 11 i nr 11a pod wskazanym linkiem https://cos.uni.lodz.pl/prawo/regulaminy-2.

Możliwość komentowania jest wyłączona.