pl

Zamiany miejsc – wolne miejsca

Z uwagi na wolne miejsca w uzgodnieniu z Uczelnią Komisją ds Przyznawania Miejsc w DS wnioski o zamianę miejsca będą rozpatrywane w pierwszej połowie października 2018.

Warunkiem dopuszczenia wniosku jest wcześniejsze dokonanie opłaty rezerwacyjnej za przyznany akademik (w turze czerwcowej do 15 sierpnia, a w turze wrześniowej do 21 września)

Jednocześnie informujemy, że pozostały wolne miejsca w DS.

Studenci Uniwersytetu Łódzkiego  wyrażający chęć zamieszkania w DS UŁ mogą składać wnioski o przyznanie miejsca w siedzibie COS SB osobiście bądź drogą emailową (załącznik nr 2)

Możliwość komentowania jest wyłączona.