pl

Akademiki – przyznanie miejsc, terminy, opłaty, decyzje

 

Rekrutacja do domów studenckich  UŁ w roku akademickim 2018/2019 dotyczy:

 

  1. Studentów UŁ-Polaków, którzy rozpoczynają kolejny stopień studiów w roku akademickim  2018/2019 (uzupełniające magisterskie, doktoranckie),
  2. osób przyjętych na studia z rekrutacji,
  3. studentów z wyższych lat starających się o miejsce w DS po raz pierwszy.

 

Aby się ubiegać o miejsce w Domu studenckim UŁ należy złożyć wniosek o przyznanie miejsca w DS. UŁ (załącznik nr 2) dostępny na stronie cos.uni.lodz.pl, w zakładce: „Przepisy prawne i wnioski”   –  i dostarczyć do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ, ul. Lumumby 1/3,90-927 Łódź  (osobiście, mailowo lub za pośrednictwem poczty).

Termin złożenia wniosku:

 

 do dnia 21 sierpnia lub w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia.

 

Opłata rezerwacyjna:

Studenci, którzy otrzymali miejsca w Domu Studenckim Uniwersytetu Łódzkiego są zobowiązani do wniesienia opłaty rezerwacyjnej na konto bankowe  przyznanego akademika w terminie do :

a) 15 sierpnia w przypadku decyzji podjętych w czerwcu,

b) 21 września w przypadku decyzji podjętych we wrześniu, a potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do przyznanego akademika do dnia 23 września (osobiście lub mailowo).

Numer konta bankowego przyznanego akademika znajduje się na stronie: cos.uni.lodz.pl w zakładce „akademiki”.

Zawiadomienie o przyznanym miejscu w domu studenta UŁ  będą wysyłane w połowie września za pośrednictwem poczty.

Wysokość opłat za mieszkanie w DS

Możliwość komentowania jest wyłączona.