pl

Akademiki na wakacje

Akademik na wakacje

Studenci UŁ mogą przedłużyć okres zamieszkania w danym DS na czas wakacji (od 01.07-20.09.2018), składając wniosek o przydzielenie miejsca w DS na okres wakacji (załącznik nr 5– dotyczy studentów z obywatelstwem polskim). Wnioski o DS na wakacje składać należy w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca, osobiście w godzinach pracy Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów-Sprawy Bytowe lub skanem – drogą mailową: sylwester.jasinski@uni.lodz.pl

Studenci cudzoziemcy wnioski na wakacje (załącznik nr 11) składają w recepcji akademika, w którym mieszkają.

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w DS na okres wakacji mają studenci zamieszkujący dany DS w trakcie roku akademickim 2017/18.

Tegoroczni absolwenci UŁ mogą się ubiegać o miejsce warunkowe w pokoju gościnnym na wakacje (od 01 lipca do 15 września) na podstawie wniosku o przydzielenie miejsca w DS na okres wakacji (załącznik nr 5- Polacy, zał.nr 11- Cudzoziemcy). Zasady odpłatności określa odpowiednie Zarządzenie.

W okresie wakacji:

  • V DS. nieczynny w lipcu
  • VII DS. nieczynny we wrześniu
  • VIII DS. nieczynny w lipcu
  • XIV DS nieczynny w sierpniu
  • IX,XIII DS – y nieczynne w okresie lipiec-wrzesień (studenci z IX DS zamieszkują w dowolnym akademiku, a studenci z XIII Ds. przechodzą w okresie wakacji  do XI Ds)

Pozostałe DS-y (II,III,X,XI) pracują bez zmian.

Możliwość komentowania jest wyłączona.