pl

Komunikat – przyznanie /rezerwacja akademika na rok akademicki 2018/2019

Rekrutacja do Domów Studenckich na rok akademicki 2018/2019 – dotyczy studentów – obywateli polskich

I termin rekrutacji do domów studenckich UŁ dotyczy:

 1. studentów UŁ mieszkających w akademikach do 30.04.2018 r.,
 2. studentów UŁ ubiegających się po raz pierwszy o miejsce w DS.,
 3. bądź studentów UŁ zakwaterowanych po 30.04.2018 r.

Rejestracja wniosków o przyznanie miejsca lub zarezerwowanie miejsca w DS odbywa się wyłącznie  przez Usosweb. Dotyczy to studentów, którzy w roku akademickim 2017/2018 są na :

 1. 1 i 2 roku studiów licencjackich,
 2. 1 roku studiów uzupełniających,
 3. jednolitych studiach magisterskich do 4 roku studiów,
 4. doktorantów.

Tura rejestracji wniosków w Usosweb jest otwarta  od 09.05.2018 r. do 25.05.2018 r.

Uwaga! Aplikowanie o akademik dostępne jest w zakładce: dla wszystkich → wnioski → wniosek  o akademik

przyznanie miejsca w DS – wybieramy wniosek o akademik

rezerwacja miejsca w DS – wybieramy wniosek o akademik i w warunkach szczególnych zaznaczamy rezerwacja

Wniosek zarejestrowany należy wydrukować i dostarczyć do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów, ul. Lumumby 1/3 Łódź (mailowo, osobiście)  w terminie od 09.05.2018 do 04.06.2018 r.

II termin rekrutacji do domów studenckich  UŁ dotyczy:

 1. studentów, którzy rozpoczynają kolejny stopień studiów w roku akademickim  2018/2019 (uzupełniające magisterskie, doktoranckie),
 2. osób przyjętych na studia z rekrutacji,
 3. studentów z wyższych lat starających się o miejsce w DS po raz pierwszy.

Dostępny na stronie cos.uni.lodz.pl załącznik numer 2 do regulaminu przydzielania
i korzystania z  miejsc w DS powinien być dostarczony w wersji papierowej (osobiście, mailowo lub za pośrednictwem poczty polskiej )  w terminie  do 22 sierpnia lub w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia uzupełniające.

 

Opłaty rezerwacyjne:

dokonuje się  na konto bankowe  przyznanego akademika do:

 1. 16 sierpnia w przypadku decyzji podjętych w czerwcu,
 2. 21 września w przypadku decyzji podjętych we wrześniu, potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do akademika do dnia  23 września (osobiście lub mailowo)

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.