pl

VII edycja konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło w dniu 15 listopada br. konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach VII edycji Programu „Diamentowy Grant”.
 
Program „Diamentowy Grant” przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania. Zwycięzcy mogą też skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o nadanie stopnia naukowego doktora  nie posiadając  tytułu zawodowego magistra.
 
Adresaci konkursu muszą spełniać łącznie następujące warunki:
  1. nie mogą posiadać tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;
  2. nie mogą być laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”;
  3. muszą posiadać udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
  4. muszą prowadzić zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.
W programie mogą uczestniczyć również polscy studenci/absolwenci, którzy odbyli studia pierwszego stopnia w jednostkach zagranicznych.
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Centrum Nauki UŁ: Ewa Łasica-Podsiedlik, tel. (42) 635-41-59; e-mail: ewa.lasica@uni.lodz.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.