pl

Wysokość stawek stypendialnych dla najlepszych studentów i doktorantów

Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów:

Stopień stypendium Liczba punktów Wysokość stypendium
I stopnia 70,001-200,000          1100
II stopnia 50,001-70,000          900
III stopnia 40,001-50,000          800
IV stopnia do 40,000          650

 

Wysokość stypendium rektora dla najlepszych doktorantów – 1100

Możliwość komentowania jest wyłączona.