pl

Harmonogram wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów UŁ w roku akademickim 2017/2018

Harmonogram wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów UŁ w roku akademickim 2017/2018

 

maj 24.05.2018

czerwiec 25.06.2018

Przyznane świadczenia będą widoczne po zalogowaniu na konto w Usosweb w zakładce Dla studentów> stypendia> przyznane stypendia w dniu:

maj 21.05.2018

czerwiec 20.06.2018

Uwaga! Studenci/Doktoranci mają możliwość zmiany nr konta na jakie mają być przelewane stypendia w okresie 1- 15 każdego miesiąca po zalogowaniu na konto w Usosweb zakładka Dla studentów> stypendia>konto bankowe studenta.

Możliwość komentowania jest wyłączona.