pl

Harmonogram wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów UŁ w roku akademickim 2017/2018

Harmonogram wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów UŁ w roku akademickim 2017/2018

 

luty 23.02.2018

marzec 23.03.2018

kwiecień 24.04.2018

maj 24.05.2018

czerwiec 25.06.2018

Przyznane świadczenia będą widoczne po zalogowaniu na konto w Usosweb w zakładce Dla studentów> stypendia> przyznane stypendia w dniu:

 

luty 20.02.2018

marzec 20.03.2018

kwiecień 19.04.2018

maj 21.05.2018

czerwiec 20.06.2018

Uwaga! Studenci/Doktoranci mają możliwość zmiany nr konta na jakie mają być przelewane stypendia w okresie 1- 15 każdego miesiąca po zalogowaniu na konto w Usosweb zakładka Dla studentów> stypendia>konto bankowe studenta.

Możliwość komentowania jest wyłączona.