pl

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2017/2018

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. wynosił 2577 zł (jest to dochód roczny). Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego – na podstawie art. 179 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 2016 r.– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842)

Możliwość komentowania jest wyłączona.