pl

Przyznania miejsc w DS w I turze czerwcowej

Studenci UŁ – Polacy, którzy otrzymali miejsca w domach studenckich w roku akademickim 2017/2018 wnoszą  opłatę rezerwacyjną do dnia 16 sierpnia  br na konto przyznanego akademika (decyzje podjęte przez komisję w I turze czerwcowej). Dotyczy to również tych studentów, którzy złożyli wnioski o zamianę przyznanego akademika na inny DS w terminie do  22 lipca br

Informacje o decyzjach komisji w sprawie  zamian DS ukażą się w komunikacie na naszej stronie cos.uni.lodz.pl we wrześniu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.