pl

Akademiki na wakacje, rezerwacja, przyznania miejsc w DS

Akademik na wakacje

Studenci UŁ mogą przedłużyć okres zamieszkania w danym DS na czas wakacji (od 01.07-30.09.2017), składając wniosek o przydzielenie miejsca w DS na okres wakacji (załącznik nr 5 do regulaminu). Wnioski o DS na wakacje składać należy w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca, osobiście w godzinach pracy Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe lub skanem – drogą mailową: monika.malecka@uni.lodz.pl.

Studenci cudzoziemcy wnioski na wakacje składają w recepcji akademika, w którym mieszkają (załącznik nr 11).

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w DS na okres wakacji mają studenci zamieszkujący dany DS w trakcie roku akademickiego 2016/17.

Tegoroczni absolwenci UŁ mogą się ubiegać o miejsce warunkowe w pokoju gościnnym na wakacje (od 01 lipca do 15 września) na podstawie wniosku o przydzielenie miejsca w DS na okres wakacji (załącznik nr 5). Zasady odpłatności określa odpowiednie Zarządzenie.

W okresie wakacji:

 • X DS. nieczynny w lipcu
 • XIV DS nieczynny w sierpniu
 • V DS. NIECZYNNY (studenci w lipcu i sierpniu zamieszkają w dowolnym akademiku)
 • VIII, IX, XI DS y nieczynne we wrześniu

Pozostałe DS-y bez zmian

 

Miejsca na rok akademicki 2017/18

Rezerwacja miejsca w DS

Wnioski o rezerwację  miejsca w DS. (załącznik nr 3) składają studenci :

 1. 1 i 2 roku studiów licencjackich
 2. 1 roku studiów uzupełniających
 3. jednolitych studiów magisterskich do 4 roku studiów,

którzy byli mieszkańcami na dzień 30.04.2017 w danym akademiku.

UWAGA! Mieszkańcy V DS składają wniosek o rezerwację miejsca na rok akademicki 2017/2018 do dowolnego akademika (dopuszczalne dwa wybory DS).

Przyznanie miejsca w DS

Wnioski o przyznanie miejsca w DS.(załącznik nr 2) składają studenci:

 1. ubiegający się o miejsce w akademiku po raz pierwszy
 2. którzy wyprowadzili się z akademika w roku akademickim 2016/2017 przed 30.04.2017

Termin składania wniosków : od 04.05.2017 do 31.05.2017

Studenci, którzy kończą studia licencjackie składają wnioski o przyznanie miejsca do 22 sierpnia lub w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia uzupełniające.

Opłaty rezerwacyjne student dokonuje na konto bankowe  przyznanego akademika do:

 1. 16 sierpnia w przypadku decyzji podjętych w czerwcu,
 2. 21 września w przypadku decyzji podjętych we wrześniu, potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do akademika do dnia  23 września

Możliwość komentowania jest wyłączona.