pl

Zmiany: stypendium specjalne, zapomoga, generator dokumentów

Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę losową

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, Drodzy Doktoranci

od 19 kwietnia 2017 r. procedura składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę odbywać się będzie za pomocą systemu USOSweb (zakładka „DLA WSZYSTKICH” > „WNIOSKI”).

Dla Państwa wygody elektroniczne wnioski zastąpią obecnie obowiązujące. Osoby wnioskujące o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych muszą zarejestrować swoje orzeczenie w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień.

 

UWAGA! W przypadku roku akad. 2016/2017 składanie wniosków o stypendium specjalne dotyczy tylko osób, które składają wniosek po raz pierwszy lub składają wniosek po wygaśnięciu orzeczenia.

W przypadku roku akad. 2017/2018 wnioski o stypendium specjalne składają wszyscy studenci i doktoranci.

 

Kontakt Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów

Kontakt Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień

Chcąc usprawnić proces składania wniosków o stypendium socjalne, przygotowaliśmy narzędzie, dzięki któremu można wygenerować listę potrzebnych dokumentów. Narzędzie to dostępne jest pod adresem: dokumentysocjalne.uni.lodz.pl .

Komunikat Prorektora ds Studenckich dr hab. Tomasza Cieślaka prof. UŁ

Możliwość komentowania jest wyłączona.