pl

Harmonogram wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów UŁ w roku akademickim 2016/2017

Harmonogram wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów UŁ

styczeń 24.01.2017

luty 24.02.2017

marzec 24.03.2017

kwiecień 25.04.2017

maj 25.05.2017

czerwiec 26.06.2017

Przyznane świadczenia będą widoczne po zalogowaniu na konto w Usosweb w zakładce Dla studentów> stypendia> przyznane stypendia w dniu:

styczeń 17.01.2017

luty 17.02.2017

marzec 17.03.2017

kwiecień 14.04.2017

maj 18.05.2017

czerwiec 20.06.2017

Uwaga! Studenci/Doktoranci mają możliwość zmiany nr konta na jakie mają być przelewane stypendia w okresie 1- 15 każdego miesiąca po zalogowaniu na konto w Usosweb zakładka Dla studentów> stypendia>konto bankowe studenta.

Możliwość komentowania jest wyłączona.