pl

Stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła przyjmowanie wniosków w programie START (konkurs 2017).

Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy
przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć. W konkursie o stypendium
oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku
naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W
ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł.
Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do
zapoznania się z Regulaminem Programu Start i Instrukcją przygotowania
wniosku umieszczonymi na stronie programu
http://www.fnp.org.pl/oferta/start/.

Znajdują się w nich m.in. szczegółowe informacje o kryteriach i sposobie
oceny wniosków oraz opis poszczególnych etapów konkursu.

Wnioski w konkursie START 2017 można składać od 23 września do 31
października br. – do Biura Nauki wnioski należy składać do 27
października br.

Jako kierownika jednostki należy wpisać:

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, Prorektor ds. Nauki UŁ

Osoba do kontaktu w Biurze Nauki UŁ:
Alina KOŁODZIUK, tel. (42) 635 41 59, e-mail:alina.kolodziuk@uni.lodz.pl

Uwaga! Zgodnie z nowym regulaminem obowiązującym kandydatów składających
wnioski w najbliższym konkursie stypendium można otrzymać tylko raz.

Zachęcamy młodych badaczy do składania wniosków w programie START.

Możliwość komentowania jest wyłączona.