Wykaz osób zajmujących się na wydziałach UŁ programem MOST

WYDZIAŁ


IMIĘ I NAZWISKO


DANE KONTAKTOWE


Filologiczny


mgr Katarzyna Pawłowska


665-52-16


pkasia@uni.lodz.pl


Filozoficzno-Historyczny


mgr Beata Buchalska


665-56-90


filhist@uni.lodz.pl


Biologii i Ochrony Środowiska


mgr Ewa Paturaj


635-47-33


ewapat@biol.uni.lodz.pl


Prawa i Administracji


mgr Lidia Sobalska


635-46-48


lsobalska@wpia.uni.lodz.pl


Ekonomiczno-Socjologiczny


mgr Grażyna Himstedt-Janusz


635-52-86


grazyna.himstedtjanusz@uni.lodz.pl


Nauk o Wychowaniu


mgr Magdalena Zalasa


 


mgr Barbara Rutkowska


 


mgr Anna Krygier


 


mgr Barbara Napieraj


 


mgr Maria Kawałek


665-57-34 (kier. Psychologia)


magdazalasa@uni.lodz.pl


66557-35 (kier. Psychologia)


brut35@uni.lodz.pl


665-57-31 (kier. Pedagogika)


krygier@uni.lodz.pl


665-57-38 (kier. Pedagogika)


napieraj_b@uni.lodz.pl


 


665-57-09 (kier. Pedagogika)


maria_k@uni.lodz.pl


Zarządzania


mgr Katarzyna Zajączkowska


635-50-51


zajaczkowska@uni.lodz.pl


Matematyki i Informatyki


Zofia Kucińska


635-59-45


zofiak@math.uni.lodz.pl


Studiów Międzynarodowych i Politologicznych


Iwona Matuszyk


635-42-74


matuszyk@uni.lodz.pl


Nauk Geograficznych


mgr Iwona Andrzejewska


 


mgr Kamila Barwińska


 


mgr Kinga Napióra


 


mgr Beata Bombiak-Matuszewska


665-59-01


iwonand@geo.uni.lodz.pl


665-59-02


kambar@geo.uni.lodz.pl


665-59-03


kinga@geo.uni.lodz.pl


 


665-59-05


becia@geo.uni.lodz.pl


Fizyki i Informatyki Stosowanej


mgr Monika Filipkowska


635-57-42


dziekanat@wfis.uni.lodz.pl


Chemii


prof. Jarosław Romański


635-57-69


romanski@uni.lodz.pl


Możliwość komentowania jest wyłączona.