Stawki stypendium socjalnego

Wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta / doktoranta:

1) Stypendium socjalne przysługuje studentowi / doktorantowi, w rodzinie którego dochód netto na jedną osobę nie przekracza 1051,70 zł.

2) Stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022 przyznawane jest w wysokości:

a) dochód  0 zł– 528,00 zł– stypendium w wysokości –   1000   zł,

b) dochód  528,01 zł– 1051,70 zł – stypendium w wysokości –    900    zł,

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi –     300    zł

Możliwość komentowania jest wyłączona.