Stawki stypendium socjalnego

Wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta / doktoranta:

1) Stypendium socjalne przysługuje studentowi / doktorantowi, w rodzinie którego dochód netto na jedną osobę nie przekracza 800 zł.

2) Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

a) dochód  0 zł- 200,49 zł- stypendium w wysokości – 555 zł,

b) dochód  200,50 zł- 300,49 zł - stypendium w wysokości – 485 zł,

c) dochód  300,50 zł- 400,49 zł - stypendium w wysokości – 420 zł,

d) dochód  400,50 zł- 602,49 zł - stypendium w wysokości – 360 zł,

e) dochód  602,50 zł- 800,-- stypendium w wysokości – 230 zł.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS lub w obiekcie innym niż DS wynosi – 200 zł

Możliwość komentowania jest wyłączona.