Stawki stypendium socjalnego

Wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta / doktoranta:

1) Stypendium socjalne przysługuje studentowi / doktorantowi, w rodzinie którego dochód netto na jedną osobę nie przekracza 850 zł.

2) Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

a) dochód  0 zł– 200,49 zł– stypendium w wysokości – 750 zł,

b) dochód  200,50 zł– 300,49 zł – stypendium w wysokości – 650 zł,

c) dochód  300,50 zł– 400,49 zł – stypendium w wysokości – 550 zł,

d) dochód  400,50 zł– 600,49 zł – stypendium w wysokości – 450 zł,

e) dochód  600,50 zł– 850,-– stypendium w wysokości – 350 zł.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w DS lub w obiekcie innym niż DS wynosi – 300 zł

Stawki świadczeń pomocy materialnej obowiązują od 01.10.2016 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.