Stawki stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Wysokość świadczenia jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności:

– w stopniu znacznym – 600 zł,

– w stopniu umiarkowanym – 450 zł,

– w stopniu lekkim – 300 zł.

Możliwość komentowania jest wyłączona.