Stawki stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wysokość świadczenia jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności:

– w stopniu znacznym – 1000 zł,

– w stopniu umiarkowanym – 800 zł,

– w stopniu lekkim – 600 zł.

Dotyczy roku akademickiego 2021/2022

Możliwość komentowania jest wyłączona.