Stawki stypendium rektora (dla doktorantów)

Wysokość stypendium rektora (dla doktorantów)  w roku akademickim 2019/2020

Stypendium      900    zł

Możliwość komentowania jest wyłączona.