Wnioski

Klauzula informacyjna (zakwaterowanie i zamieszkiwanie w DS UŁ)

DRUKI CENTRUM OBSŁUGI STUDENTÓW i DOKTORANTÓW – SPRAWY BYTOWE  

1. SPRAWY DOTYCZĄCE DOMÓW STUDENCKICH

a) wnioski tylko dla Polaków – studentów/doktorantów UŁ

3 – wniosek o przyznanie miejsca w DS

4 – wniosek o zamianę DS 

 wniosek o rezerwację miejsca w DS – za pośrednictwem usosweb, dotyczy studenta/doktoranta UŁ mieszkającego w DS. w roku akademickim 2020/2021 do 31.05.2021 a także studenta/doktoranta, któremu przyznano miejsce w DS w obecnym roku akademickim, ale z uwagi na naukę zdalną miejsce nie zostało zajęte  (UWAGA! należy złożyć wniosek o przyznanie,  a w warunkach szczególnych zaznaczyć rezerwację!)

5 – wniosek o rezerwację miejsca w DS na wakacje -pdf

*********************************

3 – accommodation request for the academic

4-request to change a dormitory

b) wnioski tylko dla studentów zagranicznych – studentów/doktorantów UŁ

9 – wniosek o przyznanie miejsca w DS – CU
10 – wniosek o rezerwację miejsca w DS – CU
11 – wniosek o przyznanie miejsca w DS na wakacje – CU 

c) wnioski uzupełniające

6 – wniosek o przyznanie pokoju dla studenta samotnie wychowującego dziecko 

7 – wniosek o przyznanie pokoju 1-osobowego 

8 – wniosek o samodzielne zamieszkanie w pokoju 2-osobowym

wzór oświadczenia o wspólnym zamieszkaniu osób płci przeciwnej

wniosek o zwrot nadpłaty

Rozliczanie kaucji(depozytu)/how to settle the deposit fee – zał 15

*********************************

 * 6 – wniosek o przyznanie pokoju dla studenta samotnie wychowującego dziecko  wersja w języku angielskim

 * 7 – wniosek o przyznanie pokoju 1-osobowego wersja w języku angielskim

* 8 – wniosek o samodzielne zamieszkanie w pokoju 2-osobowym, 3-osobowym wersja w j. angielskim

wzór oświadczenia o wspólnym zamieszkaniu osób płci przeciwnej – wersja w j. angielskim


2. SRAWY STYPENDIALNE

a) wnioski o przyznanie świadczeń stypendialnych 

3 – wniosek o stypendium socjalne  i zwiększenie

10 – wniosek o ponowne przeliczenie dochodu 

UWAGA! Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę studenci składają za pośrednictwem systemu Usosweb!

———————————————

5 – odwołanie od decyzji – stypendium rektora  (UWAGA! Składamy w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji w formie papierowej)

6- odwołanie od decyzji – stypendium rektora (dla doktorantów) (UWAGA! Składamy w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji w formie papierowej)

b) oświadczenia

12 – oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.

13 – oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.

15 – oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

16 – oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

17 – oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub do szkoły wyższej

18 – oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

formularz rejestracyjny/aktualizacyjny – doktorant

Możliwość komentowania jest wyłączona.