Zarządzenia

MIEJSCA WARUNKOWE

Zarządzenia Rektora nr 112 z 27-09-2021
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przydzielania miejsc warunkowych w pokojach gościnnych w domach studenckich UŁ

Regulamin przydzielania miejsc warunkowych w pokojach gościnnych w domach studenckich UŁ

POKOJE GOŚCINNE

Zarządzenie Rektora  nr 211 z 27-09-2021
w sprawie: rezerwacji miejsca/pokoju gościnnego i opłat za najem pokoi gościnnych w domach studenckich UŁ

Obowiązujące stawki – zał 1

Formularz wstępnej rezerwacji – zał 2


AKADEMIKI

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 06.09.2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania domów studenckich Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Rektora UŁ nr 200 z dnia 14.09.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regulaminu przedzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego.

Regulamin przydzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego

Rules of allocation and use of housing in the University of Lodz dormitories.

Załączniki do Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w DS UŁ – nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Wysokość opłat za korzystanie z miejsc w DS UŁ oraz zasady ich stosowania (załącznik nr 2)

Zasady pobierania i rozliczania kaucji obcokrajowców mieszkających w DS UŁ  (załącznik nr 14)

Rozliczanie kaucji(depozytu)/how to settle the deposit fee

Regulamin Sieci Komputerowej wersja angielska


STYPENDIUM SOCJALNE

Zarządzenie Rektora UŁ nr 200 z dnia 14.09.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regulaminu przedzielania i korzystania z miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego.

Regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

Załączniki do Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego (załącznik nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23)

Wysokość stawek świadczeń stypendialnych (załącznik nr 9)

Wysokość stawek stypendium rektora (załącznik nr 9a)

———————————————————————————————————-

STYPENDIUM REKTORA, HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ, REGULAMIN STUDIÓW, 

Zarządzenie Rektora nr 201 z dnia 14.09.2021 w sprawie harmonogramu wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, w tym cudzoziemców w roku akademickim 2021/2022

Załączniki do Regulaminu świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego (załącznik nr 11,11a)

Liczba studentów i doktorantów uprawnionych do stypendium rektora dla  studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2021/2022 oraz terminów składania, przyjmowania i rozpatrywania wniosków o stypendium rektora dla studentów i doktorantów (załącznik nr 23)

Uchwała Senatu nr 449  z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim. – wyliczane średniej § 39

Zarządzenie Rektora nr 9 z dnia 19-10-2015
w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 102 Rektora UŁ z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad wypłacania stypendiów dla laureatów olimpiad stopnia centralnego przyjętych na I rok studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego

———————————————————————————————————-

WŁASNY FUNDUSZ STYPENDIALNY UŁ, STUDENCKIE GRANTY BADAWCZE, NAGRODY NAUKOWE DLA DOKTORANTÓW, NAGRODY REKTORA

1. Studenckie Granty Badawcze

2. Zarządzenie Rektora nr 52 z dnia 28-12-2017
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Łódzkiego

Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego UŁ

3.  Zarządzenie nr 108 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 16.09.2019

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania Nagrody Naukowej Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów

Regulamin przyznawania Nagrody Naukowej Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów

Wniosek o Nagrodę Naukową Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla doktorantów

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA DLA STUDENTÓW UŁ

Zarządzenie Rektora nr 53  z dnia 02-12-2020
w sprawie: Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego

Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów UŁ oraz  załącznik do Regulaminu nr 1 i 2

RULES OF THE RECTOR’S AWARDS FOR THE STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF ŁÓDŹ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA DLA DOKTORANTÓW UŁ

Zarządzenie Rektora nr 53 z dnia 29-06-2018
w sprawie: Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

Regulamin przyznawania nagród Rektora dla doktorantów UŁ – załącznik do zarządzenia nr 122

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO REALIZOWANEGO Z DAROWIZNY PIENIĘŻNEJ NAU BROKER

Regulamin wsparcia finansowego realizowanego z darowizny pieniężnej przekazanej przez NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.NAU Broker 

załączniki do Regulaminu wsparcia finansowego NAU Broker

 Application form for financial support from a cash donation made by NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

Rules and Regulations for financial support from a cash donation made by NAU Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.


PODZIAŁ ROKU AKADEMICKIEGO

Zarządzenie Rektora nr 150 z dnia 17.05.2021
w sprawie: podziału roku akademickiego 2021/2022


REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO UŁ

Zarządzenie Kanclerza UŁ nr 171 z dnia 07-05-2014
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu rekreacyjno-sportowego Uniwersytetu Łódzkiego mieszczącego się przy ul. Rodzeństwa Fibaków 6/11.

Regulaminu korzystania z kompleksu rekreacyjno-sportowego Uniwersytetu Łódzkiego mieszczącego się przy ul. Rodzeństwa Fibaków 6/11.


Zarządzenie Rektora nr 98 z dnia 28-03-2013

w sprawie: zasad rejestracji, funkcjonowania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w Uniwersytecie Łódzkim

——————————————————————————–

Zarządzenie Rektora nr 70 z dnia 26-04-2012
w sprawie: Regulaminu użytkowania Sieci Komputerowej w Domach Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego.

Regulamin użytkowania Sieci Komputerowej w Domach Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego.

———————————————————————————————————-

Zarządzenie Rektora nr 24 z dnia 08-12-2011
w sprawie: Regulaminu funkcjonowania Rad Mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego.

Regulaminu funkcjonowania Rad Mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego

———————————————————————————————————-

Zarządzenie Rektora nr 22 z dnia 08-12-2011
w sprawie: Regulaminu Wyborów do Rad Mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego.

 Regulamin Wyborów do Rad Mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego

———————————————————————————————————-

Zarządzenie Rektora nr 12 z dnia 08-11-2011
w sprawie: zasad tworzenia, funkcjonowania i finansowania kół naukowych, artystycznych i sportowych w Uniwersytecie Łódzkim.

Załącznik nr 1 (wniosek w sprawie dofinansowania zadania w zakresie studenckiej/doktoranckiej działalności naukowej/ artystycznej lub sportowej) i 2 (preliminarz planowanych kosztów realizacji zadania)

Możliwość komentowania jest wyłączona.