Biuro ds. osób niepełnosprawnych i profilaktyki uzależnień

Zadania Biura Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień

Celem biura jest udzielanie wszelakiej pomocy i wsparcia studentom niepełnosprawnym zarówno w sprawach związanych z kształceniem, jak i szeroko rozumianą integracją w środowisku akademickim, jak i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień w odniesieniu do wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Do głównych zadań BONiPU należy:

  • rozwiązywanie bieżących problemów, udzielanie wszelakiego wsparcia niepełnosprawnym studentom i doktorantom oraz opiniowanie ich wniosków kierowanych do władz Uczelni.
  • rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych.
  • informowanie o możliwościach uzyskania pomocy ze strony Uczelni, PFRONU i innych instytucji.
  • organizowanie pomocy psychologicznej.
  • podejmowanie różnych działań mających na celu podniesienie kwalifikacji studentów niepełnosprawnych na rynku pracy.
  • usuwanie barier w dostępie do zasobów informacyjnych i edukacyjnych.
  • ułatwianie dostępu do specjalistycznego sprzętu – prowadzenie wypożyczalni sprzętu.
  • podejmowanie działań mających na celu likwidację barier architektonicznych na terenie Uczelni.
  • informowanie kandydatów na studia o możliwościach kształcenia się przez osoby niepełnosprawne.
  • współpraca ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego.

„KLIKNIJ” W BONiPU JEŚLI CHCESZ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KWESTIONARIUSZA REJESTRACYJNEGO STUDENTA -OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I PRZEKAZANIE GO DO BONiPU OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY E-MAIL 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

Możliwość komentowania jest wyłączona.