Skład osobowy

UWAGA! Prosimy o kontakt wyłącznie drogą mailową i telefonicznie.
Studenci Uniwersytetu Łódzkiego są zobligowani do korzystania w kontaktach z Uniwersytetem Łódzkim wyłącznie z kont studenckiej poczty elektronicznej.
 

Dorota Zdrzalik

tel.: 42 66-55-340
e-mail: dorota.zdrzalik@uni.lodz.pl

Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga (przyjmowanie wniosków, realizacja wypłaty, decyzje administracyjne) oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów (realizacja wypłaty, decyzje administracyjne).

Wydział Filologiczny

Filia w Tomaszowie Mazowieckim

Koordynacja prac Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych w zakresie wskazanym powyżej.

Helena Gajewska – nieobecna/ Jolanta Zyner tel.: 42 66-55-341
e-mail: jolanta.zyner@uni.lodz.pl
Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga (przyjmowanie wniosków, realizacja wypłaty, decyzje administracyjne) oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów (realizacja wypłaty, decyzje administracyjne).

Wydział Nauk o Wychowaniu

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Koordynacja prac Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych w zakresie wskazanym powyżej.

Sylwia Kasprzyk

tel.: 42 66 55 342
e-mail: sylwia.kasprzyk@uni.lodz.pl

Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga (przyjmowanie wniosków, realizacja wypłaty, decyzje administracyjne).

Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny

Koordynacja prac Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych w zakresie wskazanym powyżej.

Koordynacja prac Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej w zakresie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg.

 

Agnieszka Haus

tel.: 42 66 55 264

e-mail: agnieszka.haus@uni.lodz.pl

Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga (przyjmowanie wniosków, realizacja wypłaty, decyzje administracyjne) oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów (realizacja wypłaty, decyzje administracyjne).

Wydział Zarządzania

Wydział Prawa i Administracji – zakresie stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga

Koordynacja prac Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych w zakresie wskazanym powyżej.

Millena Barcicka

tel. 42 66 55 263

e-mail: millena.barcicka@uni.lodz.pl

Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendium rektora dla studentów i doktorantów (realizacja wypłaty, decyzje administracyjne).

Wydział Prawa i Administracji

Koordynacja prac Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych w zakresie wskazanym powyżej.

Sprawy informatyczne Centrum.

Przygotowanie rozliczeń i zestawień finansowych związanych z realizacją wypłaty świadczeń w ramach typów stypendialnych:

Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci,

Dotacja celowa na badania naukowe,

Fundusz dla doktorantów,

Fundusz doktorski,

Fundusz Socjalno-Wychowawczy,

Stypendium Fundowane,

Stypendium Ministra.

Joanna Blesińska

tel.: 42 66 55 264

e-mail: joanna.blesinska@uni.lodz.pl

Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga (przyjmowanie wniosków, realizacja wypłaty, decyzje administracyjne) oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów (realizacja wypłaty, decyzje administracyjne).

Wydział Nauk Geograficznych

Koordynacja prac Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych w zakresie wskazanym powyżej.

Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny – w zakresie stypendium rektora dla studentów i doktorantów.

Stypendia Ministra – realizacja wypłaty przyznanych świadczeń.

Koordynacja prac Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej w zakresie stypendium rektora dla studentów oraz doktorantów.

Prowadzenie spraw dotyczących skarg do sądu w zakresie świadczeń z Funduszu Świadczeń Stypendialnych w skali UŁ.

 

Agnieszka Żaczek

tel.: 42 66 55 350

e-mail: agnieszka.zaczek@uni.lodz.pl

Fundusz Pomocy Materialnej – studenci i doktoranci; stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga (przyjmowanie wniosków, realizacja wypłaty, decyzje administracyjne) oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów (realizacja wypłaty, decyzje administracyjne).

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Wydział Chemii

Koordynacja prac Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych w zakresie wskazanym powyżej.

Magdalena Szczepańska

tel.: 42 66 55 166
e-mail: magdalena.szczepanska@uni.lodz.pl

Sprawy administracyjno-ewidencyjne działu.

Sprawy związane z archiwizacją dokumentów jednostki.

Sprawy kancelaryjne działu.

 

Beata Łysoniewska

tel.: 42 66 55 430
e-mail: beata.lysoniewska@uni.lodz.pl

Koordynacja prac Uczelnianej Komisji ds. przyznawania miejsc w domach studenckich w zakresie przyznawania rezerwacji miejsc oraz przyznań miejsc w okresie 30.06-30.09 danego roku kalendarzowego.

Koordynacja prac Uczelnianej Komisji ds. przyznawania miejsc w domach studenckich w skali UŁ w okresie 01.10-30.06 danego roku kalendarzowego oraz zamian w okresie pełnego roku kalendarzowego.

Wystawianie zawiadomień o przydzieleniu miejsca w DS  UŁ.

Tworzenie zbiorczych list osób uprawnionych do zakwaterowania w DS.

Kontrola puli miejsc pozostających w dyspozycji COS-SBS UŁ.

Współpraca z BWZ, SJPdC, Kierownikami DS oraz innymi jednostkami UŁ.

Tworzenie zbiorczych list osób uprawnionych do zakwaterowania w DS.

Kontrola puli miejsc pozostających w dyspozycji COSiD-SBS UŁ.

Finansowanie i rozliczanie kół naukowych naukowych (rejestr kół naukowych, aktualizacja danych, zbieranie sprawozdań rocznych z działalności kół naukowych, weryfikacja wniosków o dofinasowanie, sprawy merytoryczne związane z powstaniem koła naukowego na UŁ i jego funkcjonowaniem, zawieszenie działalności koła, likwidacja koła naukowego)

Przygotowywanie zarządzeń w sprawach dotyczących DS, organizacji studenckich działających na UŁ oraz  innych aktów prawnych

Przesyłanie sprawozdania z przyznania i rozdziału środków URSS i URSD do BIP UŁ

Przygotowanie informacji do sprawozdania GUS w zakresie DS UŁ

Sporządzanie statystyk dotyczących DS i kół naukowych

Współpraca z Centrum Informatyki w zakresie przygotowywania list kandydatów uprawnionych do administrowania siecią na osiedlu akademickim

Koordynowanie spraw dotyczących realizacji Programu „Młodzi w Łodzi”

 

Anna Marciniak

tel.: 42 66 55 338
e-mail: anna.marciniak@uni.lodz.pl

e-mail: noclegids@uni.lodz.pl (Uwaga: dotyczy tylko zamawiania pokoi gościnnych)

Pokoje gościnne w domach studenta UŁ

Miejsca w domach studenta na okres wakacyjny (lipiec-wrzesień) – przyjmowanie wniosków w skali UŁ, koordynacja prac Uczelnianej Komisji ds. przyznawania miejsc w domach studenckich .

Rejestr organizacji studenckich.

Rozliczanie dotacji Rektora na organizacje studenckie – Fundusz Socjalno-Wychowawczy

Współpraca przy przygotowywaniu zarządzeń w sprawach dotyczących pomocy materialnej, domów studenckich.

Realizacja wypłat Nagród Rektora.

Koordynacja w ramach UŁ i realizacja wypłat Stypendiów Fundowanych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.