Kontakt

 

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów zajmuje się obsługą administracyjną procesu dydaktycznego, rekrutacją, a także koordynowaniem spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb socjalno-bytowych studentów i doktorantów. 

 mgr Anna Felisiak

dyrektor Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów

 e-mail: anna.felisiak@uni.lodz.pl

e-mail: cos@uni.lodz.pl 

SKŁAD OSOBOWY COSiD-SPRAWY BYTOWE STUDENTÓW

 mgr Marzena Bednarek-Kokosza

z-ca dyrektora ds. rekrutacji i toku studiów

 pok. 101 

e-mail: bednarekm@uni.lodz.pl

(nadzór, koordynacja i współpraca we wszystkich sprawach dotyczących rekrutacji i toku studiów).

SKŁAD OSOBOWY COSiD – REKRUTACJA I TOK STUDIÓW

dr Anna Gutowska

kierownik biura ds. osób niepełnosprawnych i profilaktyki uzależnień

 e-mail: niepelnosprawni@uni.lodz.pl

PRACOWNICY BIURA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Możliwość komentowania jest wyłączona.