pl

Komunikat dla mieszkańców DS – reżim sanitarny

Studenci, Słuchacze SJPdC,

Mieszkańcy Domów Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego,

Obserwuje się znaczny i dynamiczny wzrost epidemii w Polsce.

W ostatnim tygodniu zanotowaliśmy kilka przypadków zakażenia wśród mieszkańców i pracowników akademików.

Aby ograniczyć zagrożenie zakażeniem się wirusem SARS-CoV-2 przypominam o przestrzeganiu zasad i obostrzeń wprowadzonych w domach studenckich Uniwersytetu Łódzkiego:

1. Zakrywaniu ust i nosa w pomieszczeniach ogólnodostępnych (kuchnia, pokoje nauki, korytarze, pralnia, winda).

2. Zaopatrzeniu we własne środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe).

3. Zużyte maseczki wyrzucamy do pojemników na śmieci do tego przeznaczonych.

4. Pamiętaj o dezynfekcji rąk.

5. Zachowaj dystans społeczny.

6. Unikaj bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego.

Jestem świadomy, że ograniczenie kontaktów społecznych, zakaz gromadzenia się, zakaz organizowania spotkań oraz inne wprowadzone obostrzenia w domach studenckich UŁ są dla Was uciążliwe, ale tylko dzięki temu możemy zminimalizować ryzyko wystąpienia ciężkich zachorowań na koronawirusa wśród całej społeczności akademickiej.

Jeśli sytuacja epidemiczna w kraju będzie się pogarszać, wprowadzę dalsze ograniczenia w funkcjonowaniu domów studenckich.

Nie wychodź z akademika jeśli nie musisz.

Szczegółowe zasady funkcjonowania domów studenckich w czasie epidemii są opublikowane w Komunikacie Rektora z dnia 01.10.2020

Dear Students, Doctoral Candidates, Polish Course Participants,

Residents at University of Lodz Dormitories,

Recently, there has been a sharp and dynamic increase of the epidemic in Poland.

Last week, several residents and staff of the dormitories contracted the virus.

In order to minimize the risk of SARS-CoV-2 infection, please be reminded of special rules of sanitary regime at the University of Lodz dormitories, as you should:

1. Cover your mouth and nose when you are present in places of common use (kitchen, study rooms, corridors, laundry, lift).

2. Keep your own personal protection items (face masks, disposable gloves).

3. Throw used masks to the appropriate (labelled) trash container.

4. Remember to disinfect your hands.

5. Maintain social distance.

6. Avoid contacting persons with symptoms of illness, especially respiratory symptoms.

I am aware that the restriction of social contacts, the ban on gathering, the ban on organizing meetings and other restrictions introduced in student dormitories of the University of Lodz are burdensome, but this is now the only way we can minimize the risk of serious coronavirus threat among our entire academic community.

If the epidemic situation in Poland deteriorates, further restrictions on the functioning of student dormitories will be introduced.

Stay home: do not leave your dormitory if not necessary.

Detailed rules for the functioning of UL Dormitories during the epidemic are published in the UL Rector’s Communication of 1/10/2020.

Możliwość komentowania jest wyłączona.