pl

Rekrutacja do DS UŁ studentów innych uczelni wyższych

Studenci innych Uczelni Wyższych mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Łódzkiego. Wymogiem jest przedłożenie następujących dokumentów:

a) Wniosek o przyznanie miejsca w domach studenckich -załącznik numer 3 dostępny na stronie cos.uni.lodz.pl w zakładce przepisy prawne i zarządzenia-wnioski dostępne do wydrukowania od dnia 24.09.2019

b) zaświadczenie ze swojego dziekanatu potwierdzające statut studenta Uczelni w roku akademickim 2019/2020, przy czym student zobowiązany jest do dostarczenia kolejnego, aktualnego zaświadczenia potwierdzającego status studenta do końca stycznia 2020 r. oraz do końca kwietnia 2020 r., aby móc dalej kontynuować zakwaterowanie w przyznanym domu studenta Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2019/2020.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź ul. Lumumby 1/3 osobiście lub mailowo na wskazane poniżej adresy: beata.lysoniewska@uni.lodz.pl lub cos@uni.lodz.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.